‏ميدونستيد پرچم انگليس نماد عشقه؟؟؟ ‏ميدونستيد برگرفته از نا ...

آپـ ــاراتـــ 🎥

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
مهدی
مهدی
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 2
شهر : قم
.:**:.☆*.:。.✿ḁṝḁṃ ✿.。.:* ☆:**:
.:**:.☆*.:。.✿ḁṝḁṃ ✿.。.:* ☆:**:
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : بیرجند
یونس
یونس
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 0
شهر : بیله سوار
‏ميدونستيد پرچم انگليس نماد عشقه؟؟؟
‏ميدونستيد برگرفته از نامه ي عاشقانه ي شاهزاده آلگورن به معشوقش بوده كه نامه رو با ربان قرمز بسته
‏نامه اي كه هيچ وقت ربانش باز نشد و روش موند و تبديل به نماد شد
‏ميدونستيد اين اقتباسي كه گفتم همش حاصل ذهن بيمار و مريض خودم بود و صحت نداشت؟


join → 📺
تاریخ : 1397/06/31 | بازدید این مطلب : 21

‏ميدونستيد پرچم انگليس نماد عشقه؟؟؟ ‏ميدونستيد برگرفته از نامه ي عاشقانه ي شاهزاده آلگورن به معشوقش بوده كه نامه رو با ربان قرمز بسته ‏نامه اي كه هيچ وقت ربانش باز نشد و روش موند و تبديل به نماد شد ‏ميدونستيد اين اقتباسي كه گفتم همش حاصل ذهن بيمار و مريض خودم بود و صحت نداشت؟ join → 📺