‏کاش وقت بشه زندگی کنیم تا نمُردیم. m.mahdi.y Natali @kafiha