اصفهان در هوایی گرم با دمای ۳۴ درجه قرار دارد کارشناس مسئول ...

مردم اصفهان

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
اصفهان در هوایی گرم با دمای ۳۴ درجه قرار دارد

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: اصفهان هم اکنون در هوایی گرم با دمای ۳۴ درجه سانتیگراد و ۱۰ درصد رطوبت قرار دارد/تابناک

╭┅═🚰 🌊🚰═─╮

╰┅═🚰 🌊🚰═─╯
تاریخ : 1397/04/25 | بازدید این مطلب : 5

اصفهان در هوایی گرم با دمای ۳۴ درجه قرار دارد کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: اصفهان هم اکنون در هوایی گرم با دمای ۳۴ درجه سانتیگراد و ۱۰ درصد رطوبت قرار دارد/تابناک ╭┅═🚰 🌊🚰═─╮ ╰┅═🚰 🌊🚰═─╯