‏چرا همه دخترا خواستگار دکتر داشتن ولی جواب رد دادن؟ کاش یکم ...

مردم اصفهان

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
mo.............. m
mo.............. m
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 8
شهر : اردكان
...
...
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
♡
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 4
شهر : رباطكریم
‏چرا همه دخترا خواستگار دکتر داشتن ولی جواب رد دادن؟
کاش یکم دکترا رو دوست داشت باشین. گناه دارن 🙁

╭┅═🚰 🌊🚰═─╮

╰┅═🚰 🌊🚰═─╯
تاریخ : 1397/06/31 | بازدید این مطلب : 16

‏چرا همه دخترا خواستگار دکتر داشتن ولی جواب رد دادن؟ کاش یکم دکترا رو دوست داشت باشین. گناه دارن 🙁 ╭┅═🚰 🌊🚰═─╮ ╰┅═🚰 🌊🚰═─╯