-همیشه هراسم آن بود که صبح از خواب بیدار شوم؛ با هراس به من ...

حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
صَبآ??
صَبآ??
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 16
شهر : شیراز
H .sh
H .sh
دختر | سن : 29 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
NS
NS
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : رفسنجان
-همیشه هراسم آن بود
که صبح از خواب بیدار شوم؛
با هراس به من بگویند:

فقط تو خواب بودی
بهار آمد و رفت...Lnap
| @Hasrat |
تاریخ : 1397/08/24 | بازدید این مطلب : 25

-همیشه هراسم آن بود که صبح از خواب بیدار شوم؛ با هراس به من بگویند: فقط تو خواب بودی بهار آمد و رفت... Lnap | @Hasrat |