🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨

🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
اولین
روز ابان را با نام دوست💞
ڪه حاکم اوست
شروع مےکنیم
آرزومیڪنیم
هیچڪدام از آرزوهایتان دراین ماه
آرزو نماند
روزتان پراز
آرزوهاےقشنگ
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
به اولین روز ابان خوش امدی
خدایا
بانام توآغازمیکنم
شروع هرلحظه را
ای که زیباترین
علت هرآغازتویی
امروزم راباتلاش ومهربانی به تومی سپارم
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
اولین روز ماه رسید
خدایا🙏
دراین ماه درهای
رحمتت را🌱🌹
بروی دوستانم بگشا
خیروبرکت
سلامتی💠
آرامش و
خوشبختی رادر زندگیشان
جاری کن
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
پروردگارم ...
شکوفایی روزت را سپاس میگویم که تاریکی شب را پایان می بخشد و تاریکی شب را نظاره گرم که هیاهوی روز را سرانجام است؛
در این میان این "من" هستم که بالا میروم؛ پایین می آیم ؛
خوشحال و غمگین می شوم؛
تهی و سرشار می شوم و باز....
همان میشوم که بودم، بنده ای در درگاه تو که بی "تو" هیچ فرازی را فرود نیابد و از هیچ غمی به شادی راه نیابد و از هیچ خالی ای سرشار نگردد؛
پروردگارم بندگی ام را بپذیر.
روز از نو روزی از نو
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
امروزتون قشنگ دوستان عزیزم
🙏🙏🙏
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
سلام ابان ماه الهی که مهربانی رسمتون باشه و موفقیت سهمتون سفره هاتون پر از برکت تنتون سالم و ماه تون پر برکت باشه #بزن_رولینک👇 https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
سلام ابان ماه
الهی که مهربانی رسمتون باشه
و موفقیت سهمتون
سفره هاتون پر از برکت
تنتون سالم
و ماه تون پر برکت باشه
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
  ابان ماه سالروز تولد توست💞 و من برایت هدیه ای نخریده ام،که آنچه خریدنی است بی شک٬لایق تونیست🌺 ابان ماهی های عزیز تولدت مبارک🌹   #بزن_رولینک👇 https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
 
ابان ماه سالروز تولد توست💞 و من برایت هدیه ای نخریده ام،که آنچه خریدنی است بی شک٬لایق تونیست🌺

ابان ماهی های عزیز تولدت مبارک🌹
 
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
اولین روز تیر رسید امیدوارم این ماه براتون پراز خیروبرکت و موفقیتهای پی درپی باشه وشادی و خوشبختی همراه همیشگی تون #بزن_رولینک👇👇 https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
اولین روز تیر رسید
امیدوارم این ماه براتون
پراز خیروبرکت و
موفقیتهای پی درپی باشه
وشادی و خوشبختی همراه
همیشگی تون
#بزن_رولینک👇👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
.
سه شنبه از راه رسید
به برکت این ماه
از خدا ميخوام
لحظه هاتون پرازشادی
زندگیتون پراز عشق
سفرتون پراز برکت و
دعاهاتون مستجاب بشه
#لینک_عضویت👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
🍁🍁
#ویژه_اربعین
توزیع 8گیگ اینترنت هدیه

برای همه ی #مشترکین حتی دائمی

این یک تبلیغ نیست.🙏

نحوه دریافت و فعالسازی👇👇👇
http://yon.ir/QeFLh
http://yon.ir/QeFLh
🔺🔺
به دوستان خود اطلاع رسانی کنید
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
🆔 @dosti_khoda

روزي شاگردان نزد حکيم رفتند
و پرسيدند:
استاد زيبايي انسان درچيست؟
حکيم ٢ کاسه کنار شاگردان گذاشت وگفت به اين ٢ کاسه نگاه کنيد:
اولي ازطلا درست شده است و درونش زهر است...
و دومي کاسه اي گليست و درونش آب گوارا است...
شما کدام راميخوريد؟
شاگردان جواب دادند کاسه گلي را.
حکيم گفت آدمي هم همچون اين کاسه است، آنچه که آدمي را زيبا ميکند درونش و اخلاقش است.

بايد سيرتمان را زيباکنيم
نه صورتمان را...
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
اموزش رنگ کردن موی سر دختر
به صورت حرفه ای🙏🙏

#لینک_عضویت👇👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
ایا میدانستید!!! گروه خونی اُ «O» لذیذترین گروه خونی برای پشه‌هاست‌. #جالبترینها👇👇 https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
ایا میدانستید!!!
گروه خونی اُ «O» لذیذترین گروه خونی برای پشه‌هاست‌.

#جالبترینها👇👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
جزیره دلفین /ایتالیا #جالبترینها👇👇 https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
جزیره دلفین /ایتالیا

#جالبترینها👇👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
کسي رو براي دوستي انتخاب کن که اونقدر قلبش بزرگ باشه که نخواي براي اينکه تو قلبش جائي داشته باشي خودت رو کوچيک کني #بزن_رولینک👇 https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
کسي رو براي دوستي
انتخاب کن که
اونقدر قلبش بزرگ باشه
که نخواي براي
اينکه تو قلبش جائي
داشته باشي
خودت رو کوچيک کني
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
ماهم دلمون خوشه پارک ابی داریم
😳
👌👌👌

#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
يارو نميره واسه مامانش نون بخره اونوقت نذر كرده اگه پاهاي مامانش خوب شد پياده بره كربلا اقا جون تو نزار مامانت بره خريد کربلا پیش کش #بزن_رولینک👇 https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
يارو نميره واسه مامانش نون بخره
اونوقت نذر كرده اگه پاهاي مامانش
خوب شد پياده بره كربلا
اقا جون
تو نزار مامانت بره خريد
کربلا پیش کش
#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
پشماش میریزه آدم
😱😨

#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
چند تا از بهترين دابسمشاى ٩٤،٩٥😂😂😂
بعضياش محشره😂

#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
دیگه با چه زبونی بگه تو کوچه نشاشین ؟! 😂😂😂 #بزن_رولینک👇 https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA
🇲‌🇺‌🇸‌🇮‌🇨
دیگه با چه زبونی بگه تو کوچه نشاشین ؟! 😂😂😂

#بزن_رولینک👇
https://telegram.me/joinchat/BBwchTulVNdEVTj8ECs1AA