شعر عاشقانه

شعر عاشقانه
فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است
چه عاشقانه نفس می‌کشم! هوا گرم است
دوباره «دیده‌امت»، زل بزن به چشمانی
که از حرارت «من دیده‌ام تو را» گرم است
بگو دو مرتبه این را که: «دوستت دارم»
دلم هنوز به این جملۀ شما گرم است
بیا گناه کنیم عشق را... نترس خدا
هزار مشغله دارد، سر خدا گرم است
من و تو اهل بهشتیم اگرچه می‌گویند
جهنم از هیجانات ما دو تا گرم است
به من نگاه کنی، شعر تازه می‌گویم
که در نگاه تو بازار شعرها گرم است

#نجمه_زارع
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
┏━ 🔻 ━┓ ⠀telegram.me/LovePoetries ┗━ 💌 ━┛ @LovePoetries
شعر عاشقانه
┏━ 🔻 ━┓
⠀telegram.me/LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
@LovePoetries
شعر عاشقانه
آخر، ای ماه پری پیکر، که چون جانی مرا
در فراق خویشتن چندین چه رنجانی مرا؟
همچو الحمدم فکندی در زبان خاص و عام
لیک خود روزی بحمدالله نمی‌خوانی مرا
ای که در خوبی به مه مانی چه کم گردد ز تو
گر بری نزدیک خود روزی به مهمانی مرا؟
دست خویش از بهر کشتن بر کسی دیگر منه
می‌کشم در پای خود چندان که بتوانی مرا
با رقیبانت نکردم آن‌چه با من می‌کنند
این زمان سودی نمی‌دارد پشیمانی مرا
زین جهان چیزی نخواهم خواستن جز وصل تو
گر فلک یک روز بنشاند به سلطانی مرا
کس خریدارم نمی‌گردد، که دارم داغ تو
زآن همی آیم برت، چندان‌که می‌رانی مرا
بر سر کوی تو دشواری کشیدم سال‌ها
دور ازین در چون توان کردن به آسانی مرا؟
در درون پرده‌ای با دشمنان من به کام
وز برون مشغول می‌داری به دربانی مرا
گفته‌ای: در کار عشقم اوحدی دانا نبود
چون توانم گفت؟ نه آنم که می‌دانی مرا

#اوحدی
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
┏━ 🔻 ━┓ ⠀telegram.me/LovePoetries ┗━ 💌 ━┛ @LovePoetries
شعر عاشقانه
┏━ 🔻 ━┓
⠀telegram.me/LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
@LovePoetries
┏━ 🔻 ━┓ ⠀telegram.me/LovePoetries ┗━ 💌 ━┛ @LovePoetries
شعر عاشقانه
┏━ 🔻 ━┓
⠀telegram.me/LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
@LovePoetries
شعر عاشقانه
صخره‌ای آکنده از غم‌های دنیا نیستم
بعد از این سیلی‌خور امواج دریا نیستم
از تبار آفتابم با تمام بی‌کسی
تا تو هستی در مدار عشق تنها نیستم
علم یا ثروت؟ بدون عشق چیزی مبهم است
در دل خود راضی از موضوع انشا نیستم
چوبۀ داری برای خود مهیا کرده‌ام
با انالحق گفتنم در شهر پیدا نیستم
بی تو ای آرامش امروزی دنیای من!
خوب می‌دانی حریف این غزل‌ها نیستم

#سعید_بابایی
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
شعر عاشقانه
به یک اشاره مرا بی‌قرار خواهی کرد
اشاره کن که ببینی چه‌کار خواهی کرد
تو ای عصارۀ طبعم، شبیه آن غزلی
که بیت‌بیت مرا شرمسار خواهی کرد
تو را به عشق قسم! ای تب غزل بنشین!
که رازهای مرا آشکار خواهی کرد
که گفته است به یک گل بهار ممکن نیست؟
تو آن گلی که خزان را بهار خواهی کرد
به هم زدی تو همه احتمال‌های مرا
شکار خواهی شد یا شکار خواهی کرد؟

#امین_اسدپور
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
┏━ 🔻 ━┓ ⠀telegram.me/LovePoetries ┗━ 💌 ━┛ @LovePoetries
شعر عاشقانه
┏━ 🔻 ━┓
⠀telegram.me/LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
@LovePoetries
شعر عاشقانه
با این‌که در حوالی چشمم ندارمت
اما همیشه کنج دلم دوست دارمت...

#مسعود_یوسف_پور
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
شعر عاشقانه
ای شب از رویای تو رنگین شده
سینه از عطر توام سنگین شده
ای به روی چشم من گسترده خویش
شادی‌ام بخشیده از اندوه بیش
همچو بارانی که شوید جسم خاک
هستی‌ام زآلودگی‌ها کرده پاک
ای تپش‌های تن سوزان من
آتشی در سایۀ مژگان من
ای ز گندمزارها سرشارتر
ای ز زرین شاخه‌ها پر بارتر
ای در بگشوده بر خورشیدها
در هجوم ظلمت تردیدها
با توام دیگر ز دردی بیم نیست
هست اگر، جز درد خوشبختیم نیست
این دل تنگ من و این بار نور؟
های‌هوی زندگی در قعر گور؟
ای دو چشمانت چمنزاران من
داغ چشمت خورده بر چشمان من
پیش از اینت گر که در خود داشتم
هر کسی را تو نمی‌انگاشتم
درد تاریکیست درد خواستن
رفتن و بیهوده خود را کاستن
سر نهادن بر سیه دل سینه‌ها
سینه آلودن به چرک کینه‌ها
در نوازش ، نیش ماران یافتن
زهر در لبخند یاران یافتن
زر نهادن در کف طرارها
گم شدن در پهنۀ بازارها
آه، ای با جان من آمیخته
ای مرا از گور من انگیخته
چون ستاره، با دو بال زرنشان
آمده از دوردست آسمان
از تو تنهاییم خاموشی گرفت
پیکرم بوی هم‌آغوشی گرفت...

#فروغ_فرخزاد
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
┏━ 🔻 ━┓ ⠀telegram.me/LovePoetries ┗━ 💌 ━┛ @LovePoetries
شعر عاشقانه
┏━ 🔻 ━┓
⠀telegram.me/LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
@LovePoetries
شعر عاشقانه
هرجا حدیث حسن تو تقریر می‌کنند
آیات رحمت است که تفسیر می‌کنند
یا رب چه صورتی تو که در کارگاه چشم
مردم همی خیال تو تصویر می‌کنند
هر خواب فتنه‌خیز که بینند مردمان
آن را به چشم مست تو تعبیر می‌کنند
خون می‌چکد ز خامۀ خونین‌دلان شوق
چون نامۀ فراق تو تحریر می‌کنند
دل بسته‌ام به زلف تو زیرا که عاقلان
دیوانه را به حلقۀ زنجیر می‌کنند
خرسندم از خرابی دل زان که عاقبت
ویران‌سرای عشق تو تعمیر می‌کنند
در صیدگاه عشق همه زخم کاری است
اول ترحمی که به نخجیر می‌کنند
عشقم کشیده بر سر میدان لشکری
کز غمزه کار خنجر و شمشیر می‌کنند
ملکی که در تصرف شاهان نیامده
ترکان به یک مشاهده تسخیر می‌کنند
کاری که از کمند نیاید، سهی‌قدان
از حلقه‌حلقه زلف گره‌گیر می‌کنند
شاهان همه اسیر بتان سیاه چشم
این آهوان نگر که چه با شیر می‌کنند
مژگان او به جان فروغی کجا رسد
کی لاشه را نشان چنین تیر می‌کنند؟

#فروغی_بسطامی
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
┏━ 🔻 ━┓ ⠀telegram.me/LovePoetries ┗━ 💌 ━┛ @LovePoetries
شعر عاشقانه
┏━ 🔻 ━┓
⠀telegram.me/LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
@LovePoetries
شعر عاشقانه
با آن‌که رفته‌ای و مرا برده‌ای ز یاد
می‌خواهمت هنوز و به جان دوست دارمت...

#فروغ_فرخزاد
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
شعر عاشقانه
گفتگوی عقل در خاطر فرو ناید مرا
بندۀ سلطان عشقم، تا چه فرماید مرا؟
بس که کردم گریه پیش مردم و سودی نداشت
بعد ازین بر گریه خود خنده می‌آید مرا
بستۀ زلف پری‌رویان شدن از عقل نیست
لیک من دیوانه‌‌ام، زنجیر می‌باید مرا
وعدۀ وصل توام داد اندکی تسکین دل
تا رخ خوبت نبینم دل نیاساید مرا
وه! که خواهد شد، هلالی، خانۀ عمرم خراب
جان غم‌فرسوده چند از غم بفرساید مرا؟

#هلالی_جغتایی
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
┏━ 🔻 ━┓ ⠀telegram.me/LovePoetries ┗━ 💌 ━┛ @LovePoetries
شعر عاشقانه
┏━ 🔻 ━┓
⠀telegram.me/LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
@LovePoetries
شعر عاشقانه
برای دیدنِ آن خوب، آن خجستهٔ مطلوب
چقدر باید از این روزهای بد بشمارم؟

#حسین_منزوی
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
شعر عاشقانه
گر عزیزم بر تو، گر خوارم
چه کنم دوستت همی دارم
بر دلم گو غمت جهان بفروش
با چنین صد غمت خریدارم
سایه بر کار من نمی‌فکنی
این چنین نور کی دهد کارم؟
هیچ گل ناشکفته از وصلت
هجر تا کی نهد به جان خارم
گویمت جان من بیازاری
ور تو جانم بری نیازارم
خویشتن را بدین میار چو من
خویشتن را بدان نمی‌آرم
گویی ار جز خدای دارم و تو
انوری از خدای بیزارم
هم تو دانی که این چه دستانست
رو که شیرین همی کنی کارم

#انوری
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
┏━ 🔻 ━┓ ⠀telegram.me/LovePoetries ┗━ 💌 ━┛ @LovePoetries
شعر عاشقانه
┏━ 🔻 ━┓
⠀telegram.me/LovePoetries
┗━ 💌 ━┛
@LovePoetries
شعر عاشقانه
نهان از تو می‌باختم با تو عشقی
تو فهمیده بودی نفهمیده بودم...

#بیدل_دهلوی
┏━ 🔻 ━┓
⠀@LovePoetries
┗━ 💌 ━┛