🔱 ژست عکاسی 🔱

🔱 ژست عکاسی 🔱
🍀
به تاخیر انداختن مرگ‌ ،
معجزه‌ی ناچیز دست‌هایش بود !
پاک کردن غروب‌های جمعه
از پنجره‌ی خانه
که دیگر کاری نداشت ...

حسنا_میرصنم‌

پروف کدوم دهه رو میخوای آجی؟😻🔥
🔱 ژست عکاسی 🔱
پروف کدوم دهه رو میخوای آجی؟😻🔥
👧🏻شهرزاد حوصلم سر رفت😢 👱🏻‍♀هنوز که تابستون نیومده وا🔥😒 👧🏻چیکارکنم😭 👱🏻‍♀مگه تو کانال دختران برتر ازگل جوین نیستی😏😳 👧🏻نه لینکشو میدی😘
🔱 ژست عکاسی 🔱
👧🏻شهرزاد حوصلم سر رفت😢
👱🏻‍♀هنوز که تابستون نیومده وا🔥😒
👧🏻چیکارکنم😭
👱🏻‍♀مگه تو کانال دختران برتر ازگل جوین نیستی😏😳
👧🏻نه لینکشو میدی😘
🔱 ژست عکاسی 🔱
از تو کبريتي خواستم که شب را روشن کنم
تا پله‌ها و تو را گم نکنم
کبريت را که افروختم ، آغاز پيري بود
گفتم دستان‌ات را به من بسپار 
که زمان کهنه شود
و بايستد 
دستان‌ات را به من سپردي
زمان کهنه شد و مُرد

احمدرضا_احمدي


🔱 ژست عکاسی 🔱
دوست پسرم میگه اخه نیم وجبی تو منو از کارو زندگی انداختی چیکار کردی بامن که ده دیقه نمیتونم ازت جداباشم🙈☺️
من همه شیطونتیا و سیاستای_عاشق کردنو و ازینجا یادگرفتم👇


🔱 ژست عکاسی 🔱
یه حالی بده به عشقت
🔱 ژست عکاسی 🔱
گیف لَب بازیِ خَشِن 😋💋

🔱 ژست عکاسی 🔱
یه حالی بده به عشقت
🔱 ژست عکاسی 🔱
بهت آرامش ميده؛🌹
نوشته هايى كه هيچ جا نخوندى👌👌
🔱 ژست عکاسی 🔱
کوتاه‌اما‌به‌شِدّت‌مَفهومی :
🔱 ژست عکاسی 🔱
تو
دوست داشتنی ترين
پيچكی هستی
كه دلم می خواهد
به دست و پای زندگيم بپيچی
و مدام قد بكشی در لحظه هايم
و حالم را خوب تر كنی...

حسن_عباسی


🔱 ژست عکاسی 🔱
دوست داشتنت...
بهانه‌ای بود برایِ "زندگی کردن"،
و اکنون زندگی کردن،
در حاشیه دوست داشتنِ توست...!

نیلی_ق

🔱 ژست عکاسی 🔱
عکس خودتو نده رلت😌😈🙌

اینجا پر عکسه فیکه😻👇👇
مگه دهه هشتادی نیستی😎🖕 مگه عکس پروفایل نمیخوای☹️🌏   اینجا منعبشه😻🏹
🔱 ژست عکاسی 🔱
مگه دهه هشتادی نیستی😎🖕
مگه عکس پروفایل نمیخوای☹️🌏


اینجا منعبشه😻🏹
👧🏻شهرزاد حوصلم سر رفت😢 👱🏻‍♀هنوز که تابستون نیومده وا🔥😒 👧🏻چیکارکنم😭 👱🏻‍♀مگه تو کانال دختران برتر ازگل جوین نیستی😏😳 👧🏻نه لینکشو میدی😘
🔱 ژست عکاسی 🔱
👧🏻شهرزاد حوصلم سر رفت😢
👱🏻‍♀هنوز که تابستون نیومده وا🔥😒
👧🏻چیکارکنم😭
👱🏻‍♀مگه تو کانال دختران برتر ازگل جوین نیستی😏😳
👧🏻نه لینکشو میدی😘
میخوای بدونی عشقت روزانه با کیا چت میکنه؟😎  خیلی سرش تو گوشیه کم توجهی میکنه بهت؟🙁  با استفاده از این ربات ببین با کیا چت میکنه☺️👇  واقعی
🔱 ژست عکاسی 🔱
میخوای بدونی عشقت روزانه با کیا چت میکنه؟😎

خیلی سرش تو گوشیه کم توجهی میکنه بهت؟🙁

با استفاده از این ربات ببین با کیا چت میکنه☺️👇

واقعی