🔱 ژست عکاسی 🔱

🔱 ژست عکاسی 🔱
چنديست
هواىِ دلم
بارانيست...
مى دانى كه نمى دانى

#دهقان_بنادكى@zhest_akkasi
#ژست_براى_عكاسى  @zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
#ژست_براى_عكاسى
@zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
آدمهايى كه تنها بودن را انتخاب ميكنند ،
لزوما بى عرضه ، بد تيپ
و يا بد قيافه نيستند !
آنها فقط به بلوغ فكرى رسيده اند
و فهميده اند تنهايى آدم حرمت دارد .
نبايد هر شخص از راه رسيده اى را
به اين تنهايى راه داد ...

#سهيل_شهابى


@zhest_akkasi
#ژست_براى_عكاسى  @zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
#ژست_براى_عكاسى
@zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
مرا کم دوست داشته باش
اما همیشه دوست داشته باش !
من به کم هم قانعم ...
و اگر عشقِ تو
اندک اما صادقانه باشد ،
من راضی ام ...
دوستیِ پایدارتر
از هرچیزی بالاتر است ...

#امیلی_دیکنسون@zhest_akkasi
#ژست_براى_عكاسى  @zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
#ژست_براى_عكاسى
@zhest_akkasi
#ژست_براى_عكاسى  @zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
#ژست_براى_عكاسى
@zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
عشق چیزی نیست
که دنبالش بگردیم،
چیزیه که اتفاق می افته
و وقتی اتفاق افتاد فوق‌العاده است...

#ژان_لوک_گدار
@zhest_akkasi
#ژست_براى_عكاسى  @zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
#ژست_براى_عكاسى
@zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
اگر نتوانم با تو قهوه بنوشم
قهوه‌خانه‌ها به چه کار می‌آیند؟
و اگر نتوانم بی هدف با تو پرسه بزنم
خیابان‌ها به چه کار می‌آیند؟
و اگر نتوانم بی هراس نامت را در گلو بگردانم
کلمات به چه کار می‌آیند؟
و اگر نتوانم فریاد بزنم
«دوستت دارم»
دهانم به چه کار می‌آید؟

#سعاد_الصباح@zhest_akkasi
#ژست_براى_عكاسى  @zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
#ژست_براى_عكاسى
@zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
⁩ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺴﭙﺎﺭ!
ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﮑﻢ ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ، ﻓﻘﻂ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ..
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﯾﻖ ﻋﻤﻖ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ!
ﻭ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎﺭ
ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﺪﻫﺪ ﺭﻭﺣﺶ را..

#حسین_پناهی@zhest_akkasi
#ژست_براى_عكاسى  @zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
#ژست_براى_عكاسى
@zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
هنوز يك نفر اينجاست،
هنوز يك نفر آنجا
دارد از جنسِ صبح و سكوت ستاره
نگاهم مى كند!

پس چرا اينهمه دير !؟

#سيد_على_صالحى
@zhest_akkasi
#ژست_براى_عكاسى  @zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
#ژست_براى_عكاسى
@zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱

با تو گناهی نمی دیدم
قلبِ تو را با زغالِ نیمروز گداخته بودند
تا دیگر مهر نورزی.

بر درِ خانه ات نوشته بودند:
در این خانه مرگ می زید.
تو متروک افتاده بودی
و چونان تاریک روشنِ پگاه
مردد بودی بیمناک.

با تو گناهی نمی دیدم...

#بیژن_الهی@zhest_akkasi
#ژست_براى_عكاسى  @zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
#ژست_براى_عكاسى
@zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱

ادامه دار می‌شوی در من
در شعر، در آهنگ هایِ هر شبه!
ادامه دار می‌شوی در هزار خیابان
هزار کافه، هزار عکس...
یک شهر دارد تو را ادامه می‌دهد
و تو به خیالت رفته‌ای..

#مریم_قهرمانلو@zhest_akkasi
#ژست_براى_عكاسى  @zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱
#ژست_براى_عكاسى
@zhest_akkasi
🔱 ژست عکاسی 🔱

قول بده که خواهی آمد
اما هرگز نیا!
اگر بیایی
همه چیز خراب می‌شود.
دیگر نمی‌توانم
این گونه با اشتیاق
به دریا و جاده خیره شوم!
من خو کرده ام
به این انتظار
به این پرسه زدن ها
در اسکله و ایستگاه
اگر بیایی
من چشم به راهِ چه کسی بمانم؟!

#رسول_یونان@zhest_akkasi