تحولات جهان اسلام

💢تحولات یمن ۲۸ شهریور ۹۷؛ کربلای یمن 🔸آخرین وضعیت جبهات الحدیده و البیضاء و تعز ✅  ✅
تحولات جهان اسلام
💢تحولات یمن ۲۸ شهریور ۹۷؛ کربلای یمن

🔸آخرین وضعیت جبهات الحدیده و البیضاء و تعز

تحولات جهان اسلام
🔹دلنوشته ي تاسوعايي شهيد زنده جانباز قطع نخاع مدافع حرم ، امير حسين حاجي نصيري (اسماعيل)

بسم رب شهدا

سه سال پیش بود همین ساعتا
ریف جنوبی حلب
روستای سابقیه
باصدای شلیک موشکهای آبگرمکنی حاج ايوب که اسمش اشتربود
ازخواب پریدیم
اومدیم توکوچه، عجب صدایی داشت
يادمه به اندازه يه ابربزرگ گردوخاک کرده بود
فهمیدم که اونروز همه جاعملیات بوده وهمه عملیات داشتن الاتیپ سیدالشهداء ع
سریع موتورموآتیش کردم ورفتم ته سابقیه ورفتم تودیدگاه که يه سرک بکشم تاببینم اوضاع ازچه قراره
بادوربین دوچشمی که همیشه وهمه جاروی گردنم بود يه نگاه کلی به سمت شهر خلصه که شده بود پادگان دشمن انداختم، همینطورکه نگاه می کردم يه صحنه‌ای رودیدم که برام خیلی جالب بود
بله درست می دیدم
عمار بود
دیده بودکه بچه‌ها ی حیدریون دارن هجوم می کنن به سمت خلصه ولی فرمانده ای بالاسرشون نبوده
خودش خودسر رفته بود تاکمکشون کنه
منم تمام این صحنه هاروتک به تک ازتودیدگاه میدیدم وتعقیبشون می کردم
تودلم هم میگفتم ای عمارنامرد رفتی تک خوری واسماعیل روپیچوندی
يه دفعه از تودوربینم دیدم یک گلوله ی سرخ ومذابی داره روهوازیگزالی میره به سمت عماروبچه های حیدریون
تاحالا ندیده بودم
برام خیلی جالب بود
بله، درسته، موشک ضدزره بود
تاو بود
بادوربین نگاهش می کردم تاببینم کجااثابت می کنه
رفت و رفت ورفت، تاخوردبه محمول23که کنار عماربود
دادزدم یاحسین، عماروزدن
سریع ازدیدگاه اومدم پایین ورفتم سراغ موتورم
هندل زدم، روشن شد، تااومدم برم، ابوعباس صدازدکجا اسی
گفتم عماروزدن
گفت کجا
صبرکن منم بيام
گفتم نه شایدمجروح داشته باشن وبتونم باموتور برشون گردونم عقب
گازشوگرفتم به سمت خلصه....
دشمن همینطور شیلنگه تیربار pkروبسته بودطرفه من وموتورم
اینقدرزدتاخوردم زمین
بلند شدم و دویدم به طرف خانه ای که عمار و اونجادیده بودم
دود وگردوخاکاکه خوابید دیدم که عمار يه شهیدوگذاشته توپتو وداره کشان کشان میارش
تامنودید خیلی خوشحال شد
دادزد اسی بیا کمک
چهارتا شهیددادیم
رفتم کمکش، که يه دفعه دیدم که يه تویوتا باسرعت داره میادسمتمون
یکی ازشیرمردهای نجبای عراقی بود
عجب جراتی داشت
باماشین اومده بود جایی که تازه تاو زده بودن واین یعنی بازم میتونن بزنن،یعنی يه کارشهادت طلبی
خلاصه به هرزحمتی بودشهدارو گذاشتیم توماشین و رفتن عقب
محمول 23همینطورتوآتیش می سوخت ویکی یکی مهماتاش منفجرمیشد
تایک ساعت ازپشت دیوارخونه نتونسیم تکون بخوریم وفقط تماشا می کردیم
حالا ممکن بودتادوباره يه تاوحوالمون کنن
دیدم ابوعباس داره يه بی ام پی یاهمون نفربر رومیفرسته به طرف ما که هنوزنرسیده بودبهمون که دومین تاو شلیک شد ونشست تو قلب نفربرمون، ابوعباس دوید سمتش تاکاری کنه
که شنیدم پشت بیسیم گفت:اسماعیل طرف علی اکبری شده نمیشه کاریش کرد، یعنی تمام پیکرش اربااربا شده بود
خلاصه به هرمشقتی بودبرگشتیم سابقیه
روزتاسوعا94 بود
رفتم بهداری، دیدم که یاحسین چقدرشهیدومجروح میارن
پرسیدم ایناکجابودن؟ گفتن که صابرین وفاطمیون توقراصی والحمره عملیات داشتن....
همینطورکه نگاه می کردم يه دفعه دیدم وحیدشاهرخی داره زارزارگریه می کنه که تانگاهش به من افتادشروع کردقسم دادنم که امیرحسین توروخدابیاباموتورت بریم حجت اصغری روبیاریم عقب
بله بازم تاو
نامردابرای برای نفرموشک تاومیزدن
گفت حجت شهیدشده وبدنش جامونده
گفتم مسیروبلدی گفت آره گفتم بزن بریم
توراه که باسرعت می رفتیم میدیدم که همه دارن عقب‌نشینی می کنن وهی دادمیزنن
برادرنروجلو
دستورعقبنشینی دادن
گوشم به این حرفابدهکارنبود
گازشوگرفته بودم به سمت الحمره
انداختم تااززمین کشاورزی برم
يادمه که ازلابه لای بادمجانها ردمیشد
ترسیدیم به يه محمول 23که توآتیش خودش میسوخت
حاج حسین رودیدم گفت باباجان نروجلو
همه رفتن عقب، منم دارم میرم
گفتیم حاجی حجت کجاست
گفت مشمع پیچش کردم کنار 23هست
رفتیم جلو
ياابلفضل
روزتاسوعا بود
حجت نه سردربدن داشت و نه دسو
يه دفعه یاد پادگانمون افتادم یادنمازخونه اش یاداذان حجت اصغری
محمدنداف رودیدم گفت ازسیدابراهیم خبرداری
گفتم نه
حالانگو مصطفی شهیدشده ونمی خوان تامن بفهمم
عجب روزی بود
نمازجماعت بود توفرماندهی
رفتم جلواز سیدسوال کردم
سیدجواب داد مصطفی پرید
پام سست شد
يادمه عماروکمیل زیره بغلامو گرفتن
نشستم ترک موتورابوعباس
رفتیم ذهبیه تاتلفن بزنم خبربدم به ایران
پشت تلفن خیلی گریه کردم همش میگفتم من باچه رویی برگردم ایران جواب زن وبچه ی مصطفی روچی بدم
و الان روزتاسوعا97هست وداره ازبیرون صدای تبل ومداحی میاد واسماعیل روی ویلچر وشرمنده ازروی شهدا وتوآرزوی شهادت غرق ومنتظر

یاکاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین ع
💢حسین؛ چراغ هدایت و کشتی نجات 🔸شهادت امام حسین علیه السلام و عاشورا تجلی قیام حق علیه باطل، بر همه آزادگان و حق طلبان تمام اعصار تسلیت باد. ✅  ✅
تحولات جهان اسلام
💢حسین؛ چراغ هدایت و کشتی نجات

🔸شهادت امام حسین علیه السلام و عاشورا تجلی قیام حق علیه باطل، بر همه آزادگان و حق طلبان تمام اعصار تسلیت باد.

💢تحولات هفته اخیر افغانستان ۲۸ شهریور ۹۷ 🔸تداوم اشغالگری ناتو و داعش پروری گلبدین حکمتیار تا شکسته شدن قلب اشرف غنی! ✅  ✅
تحولات جهان اسلام
💢تحولات هفته اخیر افغانستان ۲۸ شهریور ۹۷
🔸تداوم اشغالگری ناتو و داعش پروری گلبدین حکمتیار تا شکسته شدن قلب اشرف غنی!

💢 توقف عملیات ادلب و ایجاد منطقه عاری از سلاح در شمال غرب سوریه لینک خبر:
تحولات جهان اسلام
💢 توقف عملیات ادلب و ایجاد منطقه عاری از سلاح در شمال غرب سوریه

لینک خبر:
💢 حملات جنگنده های اسرائیلی به سوریه و سقوط هواپیمای نظامی روسیه بر اثر شیطنت صهیونیست ها لینک خبر:
تحولات جهان اسلام
💢 حملات جنگنده های اسرائیلی به سوریه و سقوط هواپیمای نظامی روسیه بر اثر شیطنت صهیونیست ها

لینک خبر:
💢آیا جنایت ضحیان آخرین اشتباه ائتلاف سعودی در یمن خواهد بود؟ ✅  ✅
تحولات جهان اسلام
💢آیا جنایت ضحیان آخرین اشتباه ائتلاف سعودی در یمن خواهد بود؟

💢 رئیس جمهور ترکیه مسلحین هیئت تحریرالشام را در لیست گروه های تروریستی قرار داد. لینک خبر:
تحولات جهان اسلام
💢 رئیس جمهور ترکیه مسلحین هیئت تحریرالشام را در لیست گروه های تروریستی قرار داد.

لینک خبر:
🔹تصاویر مربوط به درگیریهای الاجاشر است. ✅  ✅
تحولات جهان اسلام
🔹تصاویر مربوط به درگیریهای الاجاشر است.

🔹تصاویر لاشه پهپاد ch_4 ائتلاف سعودی در گذرگاه الطوال، که بدست انصارالله ساقط شد. ✅
تحولات جهان اسلام
🔹تصاویر لاشه پهپاد ch_4 ائتلاف سعودی در گذرگاه الطوال، که بدست انصارالله ساقط شد.
💢تحولات یمن ۱۱ شهریور ۹۷؛ هدف قرار گرفتن کشتی ائتلاف سعودی ✅  ✅
تحولات جهان اسلام
💢تحولات یمن ۱۱ شهریور ۹۷؛ هدف قرار گرفتن کشتی ائتلاف سعودی


💢 نقشه | آخرین وضعیت خطوط تماس در شمال غرب سوریه ؛ ۱۰ شهریور ۹۷ 🔸بهمراه ۴ نقشه میدانی و توضیحاتی در خصوص محورهای احتمالی عملیات ارتش سوریه در شمال غرب سوریه لینک:
تحولات جهان اسلام
💢 نقشه | آخرین وضعیت خطوط تماس در شمال غرب سوریه ؛ ۱۰ شهریور ۹۷

🔸بهمراه ۴ نقشه میدانی و توضیحاتی در خصوص محورهای احتمالی عملیات ارتش سوریه در شمال غرب سوریه

لینک:
تحولات جهان اسلام
فوری
💢نیروی دریایی انصارالله و ارتش یمن به کشتی نظامی ائتلاف سعودی را در سواحل جیزان

🔹انصارالله این حمله را در پاسخ به بمباران صیادان یمنی توسط جنگنده های سعودی خواند.
🔹اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر در اخبار آتی (تحولات یمن)
💢 ادامه عملیات ارتش سوریه علیه تروریست های داعش در بیابان های جنوبی این کشور لینک خبر:
تحولات جهان اسلام
💢 ادامه عملیات ارتش سوریه علیه تروریست های داعش در بیابان های جنوبی این کشور

لینک خبر:
هادی العامری خطاب به مکگورک: دولتی که شما تشکیل دهید، ظرف دو ماه سرنگون می‌کنیم.
تحولات جهان اسلام
هادی العامری خطاب به مکگورک: دولتی که شما تشکیل دهید، ظرف دو ماه سرنگون می‌کنیم.
فالح الفیاض رئیس سازمان حشدالشعبی از سمتش برکنار شد.  ✅ ✅
تحولات جهان اسلام
فالح الفیاض رئیس سازمان حشدالشعبی از سمتش برکنار شد.💢عید سعید غدیرخم بر همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد. «الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ ديناً»
تحولات جهان اسلام
💢عید سعید غدیرخم بر همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد.

«الْيَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دينَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَکُمُ الْإِسْلامَ ديناً»

🔹تصاویر مربوط به درگیریهای الدریهمی در جنوب استان الحدیده ✅  ✅
تحولات جهان اسلام
🔹تصاویر مربوط به درگیریهای الدریهمی در جنوب استان الحدیده

💢تحولات یمن ۶ شهریور ۹۷؛ دومین حمله پهپادی انصارالله به امارات ✅  ✅
تحولات جهان اسلام
💢تحولات یمن ۶ شهریور ۹۷؛ دومین حمله پهپادی انصارالله به امارات