سکانس های ماندگار

✔️ زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. #ویلیام_فاکنر @Sekance20
سکانس های ماندگار
✔️ زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست.
#ویلیام_فاکنر
@Sekance20
✔️ موبد: باید به سراسر ایران زمین پندنامه بفرستیم. زن آسیابان: پندنامه بفرست ای موبد، اما اندکی نان نیز برآن بیفزای.ما مردمان از پند سیر آمده ایم و بر نان گرسنه ایم. #دیالوگ #بهرام_بیضایی @Sekance20
سکانس های ماندگار
✔️ موبد: باید به سراسر ایران زمین پندنامه بفرستیم.
زن آسیابان: پندنامه بفرست ای موبد، اما اندکی نان نیز برآن بیفزای.ما مردمان از پند سیر آمده ایم و بر نان گرسنه ایم.
#دیالوگ
#بهرام_بیضایی
@Sekance20
✔️ توو زندگیم همیشه منتظر بودم که خدا از یه جایی وارد زندگیم شه اما اوون هیچوقت نیومد. #دیالوگ #جایی_برای_پیرمردها_نیست @Sekance20
سکانس های ماندگار
✔️ توو زندگیم همیشه منتظر بودم که خدا از یه جایی وارد زندگیم شه اما اوون هیچوقت نیومد.
#دیالوگ
#جایی_برای_پیرمردها_نیست
@Sekance20
✔️ #ژان_پل_سارتر @Sekance20
سکانس های ماندگار
✔️ #ژان_پل_سارتر
@Sekance20
✔️ آلبرتو موراویا @Sekance20
سکانس های ماندگار
✔️ آلبرتو موراویا
@Sekance20
✔️ #شیرکو_بی_کس @@Sekance20
سکانس های ماندگار
✔️ #شیرکو_بی_کس
@@Sekance20
سکانس های ماندگار
🎵 #احمد_کایا
🔉 @Sekance20
✔️ مزدمی که سیاستمداران فاسد و حقه بازان را انتخاب می کنند،قربانی نیستند بلکه شریک  جرم اند.  جرج اورول
سکانس های ماندگار
✔️ مزدمی که سیاستمداران فاسد و حقه بازان را انتخاب می کنند،قربانی نیستند بلکه شریک جرم اند.
جرج اورول
✔️ گالیله هیچگاه نفهمید زمین خواب رفته است، در زیر چکمه بیداد.  نصرت_رحمانی
سکانس های ماندگار
✔️ گالیله هیچگاه نفهمید زمین خواب رفته است، در زیر چکمه بیداد.

نصرت_رحمانی
✔️ همسایه مان هر سال می رود مکه، می گوید خدا طلبیده.خدایا خسته نمی شوی از قیافه تکراری اش. حسین_پناهی
سکانس های ماندگار
✔️ همسایه مان هر سال می رود مکه، می گوید خدا طلبیده.خدایا خسته نمی شوی از قیافه تکراری اش.
حسین_پناهی
✔️ می گفتند به ما از کودکی که زمان باز نمی گردد اما نمی دانم چرا این بعدازظهرهای جمعه باز می گشتند. احمد_رضا_احمدی
سکانس های ماندگار
✔️ می گفتند به ما از کودکی که زمان باز نمی گردد اما نمی دانم چرا این بعدازظهرهای جمعه باز می گشتند.
احمد_رضا_احمدی
✔️ ولادیمیر_ناباکوف
سکانس های ماندگار
✔️ ولادیمیر_ناباکوف
✔️ ما را مثل عقرب بار آورده اند، مثل عقرب، از صبح تا شب مدام همدیگر را می گزیم. محمود_دولت_آبادی
سکانس های ماندگار
✔️ ما را مثل عقرب بار آورده اند، مثل عقرب، از صبح تا شب مدام همدیگر را می گزیم.
محمود_دولت_آبادی
✔️ محمد_رضا_شجریان
سکانس های ماندگار
✔️ محمد_رضا_شجریان
سکانس های ماندگار
🎬 سربازهای_جمعه
🔸 کارگردان: مسعود_کیمیایی
✔️ آدمها مانند ماه هستند، همه آنها قسمت تاریکی دارند که هرگز به کسی نشان نمی دهند. مارک_تواین
سکانس های ماندگار
✔️ آدمها مانند ماه هستند، همه آنها قسمت تاریکی دارند که هرگز به کسی نشان نمی دهند.
مارک_تواین
✔️ کسی که در برابر مورچه ناتوان است بیهوده به جنگ فیل می رود. ضرب_المثل
سکانس های ماندگار
✔️ کسی که در برابر مورچه ناتوان است بیهوده به جنگ فیل می رود.
ضرب_المثل