باخشک کردن لباس در خانه باعث رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس در خا ...

باخشک کردن لباس در خانه باعث رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس در خا ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
یارا
یارا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 13
شهر : شهریار
saba
saba
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : مریوان
M 🙄
M 🙄
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 3
شهر : اصفهان
باخشک کردن لباس در خانه باعث رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس در خانه میشوید

این قارچ باعث ایجاد بیماری عفونی شده و میتواند سینوس،ریه و سلولهای خونی را درگیر کند و بر مغز،قلب وکبد تاثیر بگذارد

🍄🍄
تاریخ : 1397/07/29 | بازدید این مطلب : 6

باخشک کردن لباس در خانه باعث رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس در خانه میشوید این قارچ باعث ایجاد بیماری عفونی شده و میتواند سینوس،ریه و سلولهای خونی را درگیر کند و بر مغز،قلب وکبد تاثیر بگذارد 🍄🍄