که از تمام تو تنها، دو سطر شعر فروغ، دو عاشقانه ی غمگین شامل ...

in the your name ;)

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
A
A
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
+A.A.K.F+
+A.A.K.F+
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
ماری
ماری
دختر | سن : 76 | محبوبیت : 2
شهر : كاشمر
که از تمام تو تنها،
دو سطر شعر فروغ،
دو عاشقانه ی غمگین شاملو مانده...

اهورا_فروزان


تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 21

که از تمام تو تنها، دو سطر شعر فروغ، دو عاشقانه ی غمگین شاملو مانده... اهورا_فروزان