حتي اگر بدانم فردا جهان نابود خواهد شد، باز هم درخت سيبم را ...

حتي اگر بدانم فردا جهان نابود خواهد شد، باز هم درخت سيبم را  ...
in the your name ;)

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
بانو
بانو
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 20
شهر : كرمان
😍😍😍😍
😍😍😍😍
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
پرنــَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✾ٖٖٖٖٓ🍁ुؔ
پرنــَ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؔٛٚؔ͜͡✾ٖٖٖٖٓ🍁ुؔ
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 5
شهر : خاتم
حتي اگر بدانم فردا جهان نابود خواهد شد،
باز هم درخت سيبم را خواهم كاشت
مارتين_لوتركينگ


تاریخ : 1397/05/24 | بازدید این مطلب : 23

حتي اگر بدانم فردا جهان نابود خواهد شد، باز هم درخت سيبم را خواهم كاشت مارتين_لوتركينگ