🎥 شعر طنز نوجوان قُمی! واقعا در قالب طنز حقایق تلخی را بیان ...

مبارکه سلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
???
???
دختر | سن : 24 | محبوبیت : 8
شهر : شیراز
T
T
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
‌‌💞 ‌‌‌‌horiya 💞
‌‌💞 ‌‌‌‌horiya 💞
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : اصفهان
🎥 شعر طنز نوجوان قُمی!

واقعا در قالب طنز حقایق تلخی را بیان کرد!
👇

تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 20

🎥 شعر طنز نوجوان قُمی! واقعا در قالب طنز حقایق تلخی را بیان کرد! 👇