💧مجموع بارشی نقشه۱۰روزآینده ☔️ازاواخراین هفته شاهد آغاز ناپا ...

💧مجموع بارشی نقشه۱۰روزآینده ☔️ازاواخراین هفته شاهد آغاز ناپا ...
تبریز خبـــرلری ✔️

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
A
A
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 6
شهر : مشهد
شهر
شهر
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : مریوان
توضیحات : ژینا.شهر سنندج.۱۷ ساله.دختر
.
.
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 3
شهر : ورامین
💧مجموع بارشی نقشه۱۰روزآینده

☔️ازاواخراین هفته شاهد آغاز ناپایداری درمناطق سواحل شمالی به صورت رگبار ورعدوبرق ودرشمالغرب پراکنده ترهمراه باکاهش نسبی دماموقت خواهیم بود

🌐
تاریخ : 1397/07/23 | بازدید این مطلب : 16

💧مجموع بارشی نقشه۱۰روزآینده ☔️ازاواخراین هفته شاهد آغاز ناپایداری درمناطق سواحل شمالی به صورت رگبار ورعدوبرق ودرشمالغرب پراکنده ترهمراه باکاهش نسبی دماموقت خواهیم بود 🌐