با وجود اینکه فصل برای استقلال 6روزی است که به پایان رسیده ا ...

با وجود اینکه فصل برای استقلال 6روزی است که به پایان رسیده ا ...
EsteghlalPage

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Soha
Soha
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
YAsNa
YAsNa
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 14
شهر : کرج
توضیحات : ...❤
...
...
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 9
شهر : كرمان
با وجود اینکه فصل برای استقلال 6روزی است که به پایان رسیده است با این حال هنوز کار شفر به پایان نرسیده است و او تاچهارشنبه یا پنجنشبه در ایران خواهدماند تا کارهای تیمش را هماهنگ کند

🆔
تاریخ : 1397/07/26 | بازدید این مطلب : 23

با وجود اینکه فصل برای استقلال 6روزی است که به پایان رسیده است با این حال هنوز کار شفر به پایان نرسیده است و او تاچهارشنبه یا پنجنشبه در ایران خواهدماند تا کارهای تیمش را هماهنگ کند 🆔