به پای علف هرز هر چقدر آب و کود بریزی ... برایت میوه نمی آور ...

انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
A. M.
A. M.
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
توضیحات : شهر
هستی
هستی
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 10
شهر : کرمانشاه
Faeze Dehghani
Faeze Dehghani
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 7
شهر : کرج
به پای علف هرز هر چقدر
آب و کود بریزی ...

برایت میوه نمی آورد ...

مراقب باش ...
برای چه کسی و چه چیزی وقت میذاری ...

انسانم آرزوست👇
💢
تاریخ : 1397/05/26 | بازدید این مطلب : 13

به پای علف هرز هر چقدر آب و کود بریزی ... برایت میوه نمی آورد ... مراقب باش ... برای چه کسی و چه چیزی وقت میذاری ... انسانم آرزوست👇 💢