به روز ها دل مبند روزها به فصل که می رسند رنگ عوض میکنند با ...

به روز ها دل مبند روزها به فصل که می رسند رنگ عوض میکنند با  ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ĤễỈįẵღ
ĤễỈįẵღ
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 4
شهر : دماوند
sogand
sogand
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 8
شهر : مشهد
سحر
سحر
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
به روز ها دل مبند

روزها به فصل که می رسند
رنگ عوض میکنند

با شب بمان

شب گرچه تاریک است

اما همیشه یک رنگ است

💢
تاریخ : 1397/09/18 | بازدید این مطلب : 30

به روز ها دل مبند روزها به فصل که می رسند رنگ عوض میکنند با شب بمان شب گرچه تاریک است اما همیشه یک رنگ است 💢