یه بابایی هر وقت میگفتند فلانی مُرده، میگفت : کون لقش ! 😐😐 ت ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Leila Cheraghi
Leila Cheraghi
دختر | سن : 40 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
57688
57688
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 2
شهر : شیروان
H. N. H
H. N. H
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : شیراز
یه بابایی هر وقت میگفتند فلانی مُرده، میگفت : کون لقش ! 😐😐
تا اینکه روزی خودش مُرد...
اهالی جمع شدند سرقبرش، تا بهش بگن : کون لقت!
اما دیدند روی قبرش نوشته ...ما که رفتیم زین جهان ، کون لق دیگران😂😂😝😝😂@Khandehabadd
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 15

یه بابایی هر وقت میگفتند فلانی مُرده، میگفت : کون لقش ! 😐😐 تا اینکه روزی خودش مُرد... اهالی جمع شدند سرقبرش، تا بهش بگن : کون لقت! اما دیدند روی قبرش نوشته ... ما که رفتیم زین جهان ، کون لق دیگران😂😂😝😝😂 @Khandehabadd