یه بابایی هر وقت میگفتند فلانی مُرده، میگفت : کون لقش ! 😐😐 ت ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Darya______2018
Darya______2018
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : مراغه
مسافر شب
مسافر شب
دختر | سن : 33 | محبوبیت : 6
شهر : اهواز
S.nazi K
S.nazi K
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 9
شهر : شیراز
یه بابایی هر وقت میگفتند فلانی مُرده، میگفت : کون لقش ! 😐😐
تا اینکه روزی خودش مُرد...
اهالی جمع شدند سرقبرش، تا بهش بگن : کون لقت!
اما دیدند روی قبرش نوشته ...ما که رفتیم زین جهان ، کون لق دیگران😂😂😝😝😂@Khandehabadd
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 17

یه بابایی هر وقت میگفتند فلانی مُرده، میگفت : کون لقش ! 😐😐 تا اینکه روزی خودش مُرد... اهالی جمع شدند سرقبرش، تا بهش بگن : کون لقت! اما دیدند روی قبرش نوشته ... ما که رفتیم زین جهان ، کون لق دیگران😂😂😝😝😂 @Khandehabadd