خم شو؛ بذارم پشتت... نه...آخه وجدانن این چه اصطلاحیه که ما ا ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
;-)
;-)
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 5
شهر : شیراز
..
..
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
Z.zangane
Z.zangane
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
خم شو؛ بذارم پشتت...


نه...آخه وجدانن این چه اصطلاحیه که ما ایرونیا واسه گذاشتنِ پشتی ؛ پشتِ مهمون ازش استفاده میکنیم!؟گلامپ
Elva @kafiha
تاریخ : 1397/07/30 | بازدید این مطلب : 17

خم شو؛ بذارم پشتت... نه...آخه وجدانن این چه اصطلاحیه که ما ایرونیا واسه گذاشتنِ پشتی ؛ پشتِ مهمون ازش استفاده میکنیم!؟ گلامپ Elva @kafiha