خم شو؛ بذارم پشتت... نه...آخه وجدانن این چه اصطلاحیه که ما ا ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Studious
Studious
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 41
شهر : تهران
a......
a......
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : اصفهان
🔴
🔴
دختر | سن : 99 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
خم شو؛ بذارم پشتت...


نه...آخه وجدانن این چه اصطلاحیه که ما ایرونیا واسه گذاشتنِ پشتی ؛ پشتِ مهمون ازش استفاده میکنیم!؟گلامپ
elva
تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 14

خم شو؛ بذارم پشتت... نه...آخه وجدانن این چه اصطلاحیه که ما ایرونیا واسه گذاشتنِ پشتی ؛ پشتِ مهمون ازش استفاده میکنیم!؟ گلامپ elva