سر کنکور به دختر بغل دستیم داشتم اشاره میکردم گفت تقلب میخوا ...

😄 خنده آباد 😄

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Ftm?
Ftm?
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 13
شهر : آبیك
M I
M I
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : شیراز
تینا
تینا
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 0
شهر : سوادكوه
سر کنکور به دختر بغل دستیم داشتم اشاره میکردم


گفت تقلب میخوای؟؟؟


گفتم نه میگم کیک ساندیست رو بخور تا از دهن نیفتاده
😊😁😊😁


@Khandehabadd
تاریخ : 1397/09/24 | بازدید این مطلب : 18

سر کنکور به دختر بغل دستیم داشتم اشاره میکردم گفت تقلب میخوای؟؟؟ گفتم نه میگم کیک ساندیست رو بخور تا از دهن نیفتاده 😊😁😊😁 @Khandehabadd