کی کند عاشق نگاهی در جهان زانکه عاشق را جهانی دیگر است در نی ...

کی کند عاشق نگاهی در جهان زانکه عاشق را جهانی دیگر است در نی ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
☆Leber gold☆
☆Leber gold☆
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : اصفهان
??
??
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 1
شهر : كبودرآهنگ
اکبر
اکبر
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 3
شهر : مسجدسلیمان
کی کند عاشق نگاهی در جهان
زانکه عاشق را جهانی دیگر است

در نیابد کس زبان عاشقان
زانکه عاشق را زبانی دیگر است

عطار_نیشابوری

🆔
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 30

کی کند عاشق نگاهی در جهان زانکه عاشق را جهانی دیگر است در نیابد کس زبان عاشقان زانکه عاشق را زبانی دیگر است عطار_نیشابوری 🆔