کی کند عاشق نگاهی در جهان زانکه عاشق را جهانی دیگر است در نی ...

کی کند عاشق نگاهی در جهان زانکه عاشق را جهانی دیگر است در نی ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
♫MARYAM♫
♫MARYAM♫
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
نفس
نفس
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
صنا
صنا
دختر | سن : 34 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
کی کند عاشق نگاهی در جهان
زانکه عاشق را جهانی دیگر است

در نیابد کس زبان عاشقان
زانکه عاشق را زبانی دیگر است

عطار_نیشابوری

🆔
تاریخ : 1397/05/27 | بازدید این مطلب : 14

کی کند عاشق نگاهی در جهان زانکه عاشق را جهانی دیگر است در نیابد کس زبان عاشقان زانکه عاشق را زبانی دیگر است عطار_نیشابوری 🆔