همدیگر را ببوسید و کالری بسوزانید ! پژوهش ها نشان می دهد که ...

همدیگر را ببوسید و کالری بسوزانید ! پژوهش ها نشان می دهد که  ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Zahra
Zahra
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
Narges
Narges
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
Raider
Raider
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : قم
همدیگر را ببوسید و کالری بسوزانید !

پژوهش ها نشان می دهد که اگر بوسه 1دقیقه طول بکشد 26کالری و اگر 10دقیقه طول بکشد 260کالری انرژی مصرف می شود

6 جولای روز جهانی بوسه😘


تاریخ : 1397/07/24 | بازدید این مطلب : 20

همدیگر را ببوسید و کالری بسوزانید ! پژوهش ها نشان می دهد که اگر بوسه 1دقیقه طول بکشد 26کالری و اگر 10دقیقه طول بکشد 260کالری انرژی مصرف می شود 6 جولای روز جهانی بوسه😘