همدیگر را ببوسید و کالری بسوزانید ! پژوهش ها نشان می دهد که ...

همدیگر را ببوسید و کالری بسوزانید ! پژوهش ها نشان می دهد که  ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Farnaz
Farnaz
دختر | سن : 31 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
باران
باران
دختر | سن : 35 | محبوبیت : 1
شهر : قزوین

' الـفــــ '
دختر | سن : 78 | محبوبیت : 7
شهر : تهران
همدیگر را ببوسید و کالری بسوزانید !

پژوهش ها نشان می دهد که اگر بوسه 1دقیقه طول بکشد 26کالری و اگر 10دقیقه طول بکشد 260کالری انرژی مصرف می شود

6 جولای روز جهانی بوسه😘


تاریخ : 1397/05/26 | بازدید این مطلب : 15

همدیگر را ببوسید و کالری بسوزانید ! پژوهش ها نشان می دهد که اگر بوسه 1دقیقه طول بکشد 26کالری و اگر 10دقیقه طول بکشد 260کالری انرژی مصرف می شود 6 جولای روز جهانی بوسه😘