روزبه چشمی به دلیل مصدومیت دربی ۸۷ (سوپرجام) را از دست داد 🔴 ...

روزبه چشمی به دلیل مصدومیت دربی ۸۷ (سوپرجام) را از دست داد 🔴 ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Faeze♡
Faeze♡
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : کاشان
Mobina💋💕
Mobina💋💕
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 2
شهر : علی آباد
?زینب?
?زینب?
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 5
شهر : کاشان
روزبه چشمی به دلیل مصدومیت دربی ۸۷ (سوپرجام) را از دست داد

🔴
تاریخ : 1397/09/24 | بازدید این مطلب : 21

روزبه چشمی به دلیل مصدومیت دربی ۸۷ (سوپرجام) را از دست داد 🔴