⭕️ وام بازنشستگان ۵ میلیونی شد جمشید تقی زاده، مدیر عامل صند ...

کانال اردبیل آذ Ardabil Az

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
@Maedeh
@Maedeh
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
سوگل
سوگل
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 3
شهر : اصفهان
، آسایش
، آسایش
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
⭕️ وام بازنشستگان ۵ میلیونی شد

جمشید تقی زاده، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری:
🔹صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش، دومین بنگاه بزرگ کشور است که ۵۶ درصد آن را بازنشستگان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند.
🔹حقوق بازنشستگان با ۱۹% افزایش از ۱میلیون و هشتصد هزار تومان به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
🔹تسهیلات بازنشستگان با همکاری بانک صادرات از ۴میلیون به ۵ میلیون افرایش پیدا خواهد کرد.
🔹همچنین تعداد وام گیرندگان از ۳۰۰هزار نفر به ۴۰۰هزار نفر افزایش می‌یابد.
🔹تعداد مشمولان بسته های سفری بازنشستگان از ۱۰۰هزار نفر به ۲۰۰هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
🔹همچنین کمک هزینه سفرهای بازنشستگان از ۶۶۰هزار تومان به ۷۴۰هزارتومان افزایش خواهد یافت.
🔹رفاه کارت بازنشستگان به مبلغ یک میلیون تومان از شهریور ماه در اختیار بازنشستگان قرار خواهد گرفت.

@ardabil_az
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 8

⭕️ وام بازنشستگان ۵ میلیونی شد جمشید تقی زاده، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری: 🔹صندوق بازنشستگی کشوری با یک میلیون و ۴۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش، دومین بنگاه بزرگ کشور است که ۵۶ درصد آن را بازنشستگان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند. 🔹حقوق بازنشستگان با ۱۹% افزایش از ۱میلیون و هشتصد هزار تومان به دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. 🔹تسهیلات بازنشستگان با همکاری بانک صادرات از ۴میلیون به ۵ میلیون افرایش پیدا خواهد کرد. 🔹همچنین تعداد وام گیرندگان از ۳۰۰هزار نفر به ۴۰۰هزار نفر افزایش می‌یابد. 🔹تعداد مشمولان بسته های سفری بازنشستگان از ۱۰۰هزار نفر به ۲۰۰هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد. 🔹همچنین کمک هزینه سفرهای بازنشستگان از ۶۶۰هزار تومان به ۷۴۰هزارتومان افزایش خواهد یافت. 🔹رفاه کارت بازنشستگان به مبلغ یک میلیون تومان از شهریور ماه در اختیار بازنشستگان قرار خواهد گرفت. @ardabil_az