🦋آدم باید شب را 💜بدون افسوس امروزِ رفته 🦋و بدون آهِ گذشته تم ...

🦋آدم باید شب را 💜بدون افسوس امروزِ رفته 🦋و بدون آهِ گذشته تم ...
♥🔱 عاشقانه های خاص 🔱♥

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
ابوالفضل
ابوالفضل
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 1
شهر : رباطكریم
Mahdi
Mahdi
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : كرمان
k
k
دختر | سن : 26 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
🦋آدم باید شب را
💜بدون افسوس امروزِ رفته
🦋و بدون آهِ گذشته تمام کند.
💜باید به فردا فکر کند
🦋که روزِ دیگریست
💜شبتون نــــورانی

💞💞 💞💞
تاریخ : 1397/09/26 | بازدید این مطلب : 29

🦋آدم باید شب را 💜بدون افسوس امروزِ رفته 🦋و بدون آهِ گذشته تمام کند. 💜باید به فردا فکر کند 🦋که روزِ دیگریست 💜شبتون نــــورانی 💞💞 💞💞