طبق تحقیقات میزان اعتماد داشتن به یک شخص می‌تواند به طرز الو ...

طبق تحقیقات میزان اعتماد داشتن به یک شخص می‌تواند به طرز الو ...
صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
*شیطان بزرگ*
*شیطان بزرگ*
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
T.B
T.B
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
👑queen bahar👑
👑queen bahar👑
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : گناوه
طبق تحقیقات میزان اعتماد داشتن به یک شخص می‌تواند به طرز "الو گفتن" پشت تلفن مرتبط باشد

کسانی که الو را بلند و با صدای زیرِ زیاد می‌گویند قابل اعتمادتر به نظر می‌آیند

join →
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 18

طبق تحقیقات میزان اعتماد داشتن به یک شخص می‌تواند به طرز "الو گفتن" پشت تلفن مرتبط باشد کسانی که الو را بلند و با صدای زیرِ زیاد می‌گویند قابل اعتمادتر به نظر می‌آیند join →