طبق تحقیقات میزان اعتماد داشتن به یک شخص می‌تواند به طرز الو ...

طبق تحقیقات میزان اعتماد داشتن به یک شخص می‌تواند به طرز الو ...
صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Melody
Melody
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 2
شهر : مریوان
? Mahtab ?
? Mahtab ?
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 31
شهر :
F
F
دختر | سن : 65 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
طبق تحقیقات میزان اعتماد داشتن به یک شخص می‌تواند به طرز "الو گفتن" پشت تلفن مرتبط باشد

کسانی که الو را بلند و با صدای زیرِ زیاد می‌گویند قابل اعتمادتر به نظر می‌آیند

join →
تاریخ : 1397/05/29 | بازدید این مطلب : 14

طبق تحقیقات میزان اعتماد داشتن به یک شخص می‌تواند به طرز "الو گفتن" پشت تلفن مرتبط باشد کسانی که الو را بلند و با صدای زیرِ زیاد می‌گویند قابل اعتمادتر به نظر می‌آیند join →