تصادف پژو پارس با سواری ام وی ام در گردنه حیران با دو مصدوم ...

تصادف پژو پارس با سواری ام وی ام در گردنه حیران با دو مصدوم  ...
کانال اردبیل آذ Ardabil Az

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Dokhi ??
Dokhi ??
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 42
شهر : شهركرد
Kimiya
Kimiya
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 0
شهر : سمنان
Masoud
Masoud
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 2
شهر : عنبرآباد
تصادف پژو پارس با سواری ام وی ام در گردنه حیران با دو مصدوم

⚠️ایمن برانیم

عکس:فرزاد بایرامی امداد خودرو

تاریخ : 1397/08/22 | بازدید این مطلب : 26

تصادف پژو پارس با سواری ام وی ام در گردنه حیران با دو مصدوم ⚠️ایمن برانیم عکس:فرزاد بایرامی امداد خودرو