نور به قبر مخترع كولر بباره...!🙏🙏 كه اگه اون نبود و اگه به م ...

😜 خمپاره 😜

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
فاطیما
فاطیما
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : شیراز
....
....
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : چاه بهار
M J
M J
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 4
شهر : تهران
نور به قبر مخترع كولر بباره...!🙏🙏


كه اگه اون نبود و اگه به ما ايراني ها بود ميگفتيم آقا معيشت الهيه!
خدا با گرما داره مارو امتحان ميكنه!😰😰

ميگفتيم فصل مبارك تابستون اومد تا به یاد مردم مظلوم افريقا گرما بخوريم!😁😁


يه دعایی هم ميساختيم و ميگفتيم اينو روزی ٧٢ بار با نيت قربه الله بخونيد تا
خنك شيد!😍😍

هر كس هم خنك نميشد ميگفتيم با خلوص نیت نخوندی!😜😜

روزی هم هزار بار داستان اون مومنينی رو برا هم تعريف ميكرديم كه از بس ايمانشون قويه خونشون مثل برف سرده...!!! 😅😅😇😇😅😅😂😂
.
🔵 @khompare 🔴
تاریخ : 1397/07/29 | بازدید این مطلب : 10

نور به قبر مخترع كولر بباره...!🙏🙏 كه اگه اون نبود و اگه به ما ايراني ها بود ميگفتيم آقا معيشت الهيه! خدا با گرما داره مارو امتحان ميكنه!😰😰 ميگفتيم فصل مبارك تابستون اومد تا به یاد مردم مظلوم افريقا گرما بخوريم!😁😁 يه دعایی هم ميساختيم و ميگفتيم اينو روزی ٧٢ بار با نيت قربه الله بخونيد تا خنك شيد!😍😍 هر كس هم خنك نميشد ميگفتيم با خلوص نیت نخوندی!😜😜 روزی هم هزار بار داستان اون مومنينی رو برا هم تعريف ميكرديم كه از بس ايمانشون قويه خونشون مثل برف سرده...!!! 😅😅😇😇😅😅😂😂 . 🔵 @khompare 🔴