. دلیل صبح گاهی من ، گاهی تو و گاه دستهای ماست ... که به هم ...

🔱 ژست عکاسی 🔱

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!

دختر | سن : 17 | محبوبیت : 8
شهر : تهران
Raha
Raha
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : مشهد
طاها رسولی
طاها رسولی
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 0
شهر : مشهد
.
دلیل "صبح"
گاهی من ، گاهی تو
و گاه دستهای ماست ...
که به هم می پیچد !!
صبح بوسه ی من است و چشم تو ...
صبح بوسه ی تو است و لب من ...
عشق ؛ اول صبح
عجیب می چسبد !!

نوشین_جمشیدیتاریخ : 1397/05/24 | بازدید این مطلب : 10

. دلیل "صبح" گاهی من ، گاهی تو و گاه دستهای ماست ... که به هم می پیچد !! صبح بوسه ی من است و چشم تو ... صبح بوسه ی تو است و لب من ... عشق ؛ اول صبح عجیب می چسبد !! نوشین_جمشیدی