#جلب_محبت عملی است مجرب برای جلب محبت اذکاری را که ذکر می شو ...

دعا و اذکار الـــہـــے

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
negar
negar
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
توضیحات : یکی‌از‌راه‌های‌عزیز‌شدن..مرگِ!
.....
.....
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 10
شهر : تهران
Medpi Admin
Medpi Admin
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 0
شهر : تهران
#جلب_محبت

عملی است مجرب برای جلب محبت

اذکاری را که ذکر می شود به همین کیفیت بنویسد و دم کند و آب آن را به مطلوب بدهد تا بخورد و
چنانچه نتواند به مطلوب برساند به مورچگان بدهد اثر تمام خواهد دید و مجرب است

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ بستم خواب و خور ( اسم مطلوب را بنویسد) افسون ابن ( اسم پدر مطلوب )
علی ( اسم طالب ) ابن ( اسم مطلوب ) فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
بستم خواب و خور ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم پدر مطلوب ) علی حب ( اسم طالب )
ابن ( اسم پدر طالب ) فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بستم خواب و خور ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم پدر مطلوب )
عل حب ( اسم طالب ) ابن ( اسم پدر طالب )
در تمامی فقرات اسامی و پدرانشان را باید بنویسد

منبع : کنز الحسینی صفحه ۸۳


👈 دعا و اذکار الـهے

@doavazkar

🍃🍂🌹🍃🍂🌹🍃🍂🌹🍃🍂🌹🍃🍂
تاریخ : 1397/09/25 | بازدید این مطلب : 12

#جلب_محبت عملی است مجرب برای جلب محبت اذکاری را که ذکر می شود به همین کیفیت بنویسد و دم کند و آب آن را به مطلوب بدهد تا بخورد و چنانچه نتواند به مطلوب برساند به مورچگان بدهد اثر تمام خواهد دید و مجرب است أَلَمْ تَرَ كَيْفَ بستم خواب و خور ( اسم مطلوب را بنویسد) افسون ابن ( اسم پدر مطلوب ) علی ( اسم طالب ) ابن ( اسم مطلوب ) فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ بستم خواب و خور ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم پدر مطلوب ) علی حب ( اسم طالب ) ابن ( اسم پدر طالب ) فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ بستم خواب و خور ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم پدر مطلوب ) عل حب ( اسم طالب ) ابن ( اسم پدر طالب ) در تمامی فقرات اسامی و پدرانشان را باید بنویسد منبع : کنز الحسینی صفحه ۸۳ 👈 دعا و اذکار الـهے @doavazkar 🍃🍂🌹🍃🍂🌹🍃🍂🌹🍃🍂🌹🍃🍂