عکاسی دراین شهر ممنوع ! برگان در سوئیس شهری زیباست که شهردار ...

عکاسی دراین شهر ممنوع ! برگان در سوئیس شهری زیباست که شهردار ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
....
....
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : مشهد
ㅁ&ㅁ
ㅁ&ㅁ
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 4
شهر : اصفهان
روزگار تلخ
روزگار تلخ
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : زاهدان
عکاسی دراین شهر ممنوع !
برگان در سوئیس شهری زیباست که شهردارش تصویربرداری از آن را جرم اعلام کرده زیرا معتقد است تصاویر این شهر باعث افسردگی مردم مناطق صنعتی میشود

🆔 📸
تاریخ : 1397/07/27 | بازدید این مطلب : 26

عکاسی دراین شهر ممنوع ! برگان در سوئیس شهری زیباست که شهردارش تصویربرداری از آن را جرم اعلام کرده زیرا معتقد است تصاویر این شهر باعث افسردگی مردم مناطق صنعتی میشود 🆔 📸