✅ الهي به اميد تو #تاريخ_نگار ؛ یکشنبه ۱۶ تیر 🔸 ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ...

تهران تل

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
....
....
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 2
شهر : تهران
♥زهZAHRAرا♥
♥زهZAHRAرا♥
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 0
شهر : خرمشهر
Y.Sh.M :-)
Y.Sh.M :-)
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 6
شهر : تهران
✅ الهي به اميد تو

تاريخ_نگار ؛ یکشنبه ۱۶ تیر

🔸 ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﺑﺮﻭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺁﺑﺮﻭﻳﺘﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺟﺎﻥ ﻭﻭﺩﻥ

🆔
تاریخ : 1397/05/28 | بازدید این مطلب : 11

✅ الهي به اميد تو تاريخ_نگار ؛ یکشنبه ۱۶ تیر 🔸 ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﺑﺮﻭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺁﺑﺮﻭﻳﺘﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺟﺎﻥ ﻭﻭﺩﻥ 🆔