✅ الهي به اميد تو #تاريخ_نگار ؛ یکشنبه ۱۶ تیر 🔸 ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ...

تهران تل

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Xn._ Meganix
Xn._ Meganix
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 2
شهر : اهواز
تاج الکبریاء~♥
تاج الکبریاء~♥
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 7
شهر : خنج
ᵃʳᵉfᵉʰ
ᵃʳᵉfᵉʰ
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 6
شهر : آزادشهر
✅ الهي به اميد تو

#تاريخ_نگار ؛ یکشنبه ۱۶ تیر

🔸 ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﺑﺮﻭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺁﺑﺮﻭﻳﺘﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﺟﺎﻥ ﻭﻭﺩﻥ

🆔 @Tehran_tel
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 15

✅ الهي به اميد تو #تاريخ_نگار ؛ یکشنبه ۱۶ تیر 🔸 ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﺑﺮﻭﻳﺘﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﻫﻴﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺁﺑﺮﻭﻳﺘﺎﻥ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﺟﺎﻥ ﻭﻭﺩﻥ 🆔 @Tehran_tel