کاش درد هایمان آنقدر نحیف و کوچک و حقیر بودند. قرارِ عاشقانه ...

🔱 ژست عکاسی 🔱

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
֣✦نـٗ‍ؒؒึึ้ံີີَ້۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؑؔٛٚؔ
֣✦نـٗ‍ؒؒึึ้ံີີَ້۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ٜ۪ؑؔٛٚؔ
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 2
شهر : هریس
Nazanin
Nazanin
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 13
شهر : نهاوند
محمد رضا
محمد رضا
دختر | سن : 82 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
کاش درد هایمان آنقدر نحیف و کوچک و حقیر بودند.
قرارِ عاشقانه ای میگذاشتیم
و پشتِ میز شلوغ ترین کافه ی شهر,
خوش بو ترین قهوه ی کافه را مهمانشان میکردیم,
با تشویش و دودِلی
اطرافش را نگاه میکرد.
عقربه هایِ ساعتَش را میپایید.
و با ترس و وَهم
بدونِ خداحافظی از کنارمان میرفت.
و ما تا آخرین ساعتِ کافه
با میل ؛
قهوه ی نیمه خورده ی مان را
ارام تر از هر وقتِ دیگری می نوشیدیم.
فرگل_مشتاقیتاریخ : 1397/06/30 | بازدید این مطلب : 10

کاش درد هایمان آنقدر نحیف و کوچک و حقیر بودند. قرارِ عاشقانه ای میگذاشتیم و پشتِ میز شلوغ ترین کافه ی شهر, خوش بو ترین قهوه ی کافه را مهمانشان میکردیم, با تشویش و دودِلی اطرافش را نگاه میکرد. عقربه هایِ ساعتَش را میپایید. و با ترس و وَهم بدونِ خداحافظی از کنارمان میرفت. و ما تا آخرین ساعتِ کافه با میل ؛ قهوه ی نیمه خورده ی مان را ارام تر از هر وقتِ دیگری می نوشیدیم. فرگل_مشتاقی