پند روز 🌹 به راحتی می‌شود در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد، ...

صدای زندگی 🔊

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
?♡m♡
?♡m♡
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 5
شهر : تهران
سعیده
سعیده
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 2
شهر : تبریز
a .
a .
دختر | سن : 42 | محبوبیت : 1
شهر : شیراز
پند روز 🌹

به راحتی می‌شود در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد، ولی به سختی می‌شود اشتباهات خود را پیدا کرد.

به راحتی می‌شود بدون فکر کردن حرف زد، ولی به سختی میشود زبان را کنترل کرد.

به راحتی می‌شود کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم، ولی به سختی می‌شود این رنجش را جبران کنیم.

به راحتی می‌شود کسی را بخشید، ولی به سختی میشود از کسی تقاضای بخشش کرد.

به راحتی میشود قانون را تصویب کرد، ولی به سختی میشود به آن‌ها عمل کرد.

به راحتی میشود به رویاها فکر کرد، ولی به سختی میشود برای به دست آوردن یک رویا جنگید.

به راحتی میشود هر روز از زندگی لذت برد، ولی به سختی میشود به زندگی ارزش واقعی داد.

به راحتی میشود به کسی قول داد، ولی به سختی میشود به آن قول عمل کرد.

به راحتی می‌شود اشتباه کرد، ولی به سختی میشود از آن اشتباه درس گرفت.

به راحتی می‌شود گرفت، ولی به سختی میشود بخشش کرد.

مواظب این به راحتی ها باشیم تا زندگی را به راحتی هدر ندهیم 🙏🏻

Join → @LifeC0m
تاریخ : 1397/09/25 | بازدید این مطلب : 12

پند روز 🌹 به راحتی می‌شود در مورد اشتباهات دیگران قضاوت کرد، ولی به سختی می‌شود اشتباهات خود را پیدا کرد. به راحتی می‌شود بدون فکر کردن حرف زد، ولی به سختی میشود زبان را کنترل کرد. به راحتی می‌شود کسی را که دوستش داریم از خود برنجانیم، ولی به سختی می‌شود این رنجش را جبران کنیم. به راحتی می‌شود کسی را بخشید، ولی به سختی میشود از کسی تقاضای بخشش کرد. به راحتی میشود قانون را تصویب کرد، ولی به سختی میشود به آن‌ها عمل کرد. به راحتی میشود به رویاها فکر کرد، ولی به سختی میشود برای به دست آوردن یک رویا جنگید. به راحتی میشود هر روز از زندگی لذت برد، ولی به سختی میشود به زندگی ارزش واقعی داد. به راحتی میشود به کسی قول داد، ولی به سختی میشود به آن قول عمل کرد. به راحتی می‌شود اشتباه کرد، ولی به سختی میشود از آن اشتباه درس گرفت. به راحتی می‌شود گرفت، ولی به سختی میشود بخشش کرد. مواظب این به راحتی ها باشیم تا زندگی را به راحتی هدر ندهیم 🙏🏻 Join → @LifeC0m