🌺ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻯ ﭘﺴﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰ ...

🌺ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻯ ﭘﺴﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰ ...
امام رضا علیه السلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Goli khanom
Goli khanom
دختر | سن : 27 | محبوبیت : 9
شهر : نجف آباد
Hesam
Hesam
دختر | سن : 74 | محبوبیت : 2
شهر : اسلامشهر
(; ;)ĥđiŵ(; ;)
(; ;)ĥđiŵ(; ;)
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 4
شهر : اسلامشهر
🌺ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻯ ﭘﺴﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ؟ حضرت رضاﻓﺮﻣﻮﺩ
✨ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺍﻭ ﻛﻨﺪ

قران کریم از منظر امام رضا ع

تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 20

🌺ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻯ ﭘﺴﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ؟ حضرت رضاﻓﺮﻣﻮﺩ ✨ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺍﻭ ﻛﻨﺪ قران کریم از منظر امام رضا ع