🌺ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻯ ﭘﺴﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰ ...

🌺ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻯ ﭘﺴﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰ ...
امام رضا علیه السلام

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Elina
Elina
دختر | سن : 12 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
,19663
,19663
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 8
شهر : كرمان
?Zahra?
?Zahra?
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : اسلامشهر
🌺ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻯ ﭘﺴﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ؟ حضرت رضاﻓﺮﻣﻮﺩ
✨ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺍﻭ ﻛﻨﺪ

قران کریم از منظر امام رضا ع

تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 17

🌺ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﻔﺘﻢ: ﺍﻯ ﭘﺴﺮ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪا ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ؟ حضرت رضاﻓﺮﻣﻮﺩ ✨ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺍﻭ ﻛﻨﺪ قران کریم از منظر امام رضا ع