هیچوقت به خودت قول الکی نده! قول‌هات که واست بی ارزش بشن، به ...

کاف

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Setarh
Setarh
دختر | سن : 11 | محبوبیت : 13
شهر : اهواز
Elahe
Elahe
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : ارومیه
Zizi
Zizi
دختر | سن : 21 | محبوبیت : 11
شهر : اصفهان
هیچوقت به خودت قول الکی نده!
قول‌هات که واست بی ارزش بشن، به حرف خودتم نمیتونی اعتماد کنی دیگه...EmAd
NiNa @Kafiha
تاریخ : 1397/09/25 | بازدید این مطلب : 18

هیچوقت به خودت قول الکی نده! قول‌هات که واست بی ارزش بشن، به حرف خودتم نمیتونی اعتماد کنی دیگه... EmAd NiNa @Kafiha