ﯾﻪﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽﺳَﺨﺘﻪ،مثلِ ﺍﻧﺴﺎﻥﺑﻮﺩن ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ،ﻣﺜﻞِ ﺧﯿ ...

ﯾﻪﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽﺳَﺨﺘﻪ،مثلِ ﺍﻧﺴﺎﻥﺑﻮﺩن ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ،ﻣﺜﻞِ ﺧﯿ ...
انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
??YALDA??
??YALDA??
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 12
شهر : تهران
?
?
دختر | سن : 30 | محبوبیت : 3
شهر : سمنان
رومینا
رومینا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 79
شهر : تهران
ﯾﻪﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽﺳَﺨﺘﻪ،مثلِ
ﺍﻧﺴﺎﻥﺑﻮﺩن
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ،ﻣﺜﻞِ
ﺧﯿﺎنت
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽﺑﺎﺍرزشه،ﻣﺜﻞِ
ﻋِﺸﻖ
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺗﺎﻭﺍﻥﺩﺍﺭﻩﻣﺜﻞِ
ﺍِﺷﺘﺒاه
یه چیزی هَمیشه هَوامون
روداره،
مثل خدا

💢
تاریخ : 1397/05/25 | بازدید این مطلب : 15

ﯾﻪﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽﺳَﺨﺘﻪ،مثلِ ﺍﻧﺴﺎﻥﺑﻮﺩن ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ،ﻣﺜﻞِ ﺧﯿﺎنت ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺧﯿﻠﯽﺑﺎﺍرزشه،ﻣﺜﻞِ ﻋِﺸﻖ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽﺗﺎﻭﺍﻥﺩﺍﺭﻩﻣﺜﻞِ ﺍِﺷﺘﺒاه یه چیزی هَمیشه هَوامون روداره، مثل خدا 💢