وزیر ورزش و رئیس بانک مرکزی به دلیل پرداخت ارز دولتی به باشگ ...

وزیر ورزش و رئیس بانک مرکزی به دلیل پرداخت ارز دولتی به باشگ ...
هواداران پرسپولیس

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Mona.
Mona.
دختر | سن : 80 | محبوبیت : 8
شهر : خرم آباد
Z S
Z S
دختر | سن : 40 | محبوبیت : 3
شهر : شیروان
$#%&*
$#%&*
دختر | سن : 28 | محبوبیت : 7
شهر : خمینی شهر
وزیر ورزش و رئیس بانک مرکزی به دلیل پرداخت ارز دولتی به باشگاه استقلال به زودی به مجلس احضار خواهند شد

نوش دارو بعد از مرگ سهراب؟!
تیم_حکومتی

🔴
تاریخ : 1397/09/18 | بازدید این مطلب : 24

وزیر ورزش و رئیس بانک مرکزی به دلیل پرداخت ارز دولتی به باشگاه استقلال به زودی به مجلس احضار خواهند شد نوش دارو بعد از مرگ سهراب؟! تیم_حکومتی 🔴