🔴 در سن 19 سالگی ازدواج کردم و در 21 سالگی بچه دار شدم. اما ...

عاشقانه ❤️

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
.: 𖣘❁ٖٖٖ͜͝❁̧̧̧ٖٖٖA̧̧̧̧̧Ŗ̧̧̧̧̧
.: 𖣘❁ٖٖٖ͜͝❁̧̧̧ٖٖٖA̧̧̧̧̧Ŗ̧̧̧̧̧
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 1
شهر : قم
Sama S-h
Sama S-h
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : شیراز
ترنم
ترنم
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 8
شهر : کرج
🔴 در سن 19 سالگی ازدواج کردم و در 21 سالگی بچه دار شدم. اما بیکاری و اعتیاد و عدم توجه شوهرم، زندگی رو خیلی برام مشکل کرده بود😔😔 دو سال بعد شوهرم برای همیشه منو ترک کرد و من موندم و یه بچه دو ساله و یه دنیا نا امیدی😞😞 بدون هیچ پشتوانه ای زندگیم کم کم داشت نابود میشد که با نا امیدی تمام بصورت اتفاقی وارد کانالی شدم که زندگیمو متحول کرد و فهمیدم چطور باید زندگیم رو از نو بسازم. ✅اگر شما هم فکر میکنی هیچ کسو نداری و کارت تمومه این کانالو امتحان کن👇

تاریخ : 1397/05/27 | بازدید این مطلب : 9

🔴 در سن 19 سالگی ازدواج کردم و در 21 سالگی بچه دار شدم. اما بیکاری و اعتیاد و عدم توجه شوهرم، زندگی رو خیلی برام مشکل کرده بود😔😔 دو سال بعد شوهرم برای همیشه منو ترک کرد و من موندم و یه بچه دو ساله و یه دنیا نا امیدی😞😞 بدون هیچ پشتوانه ای زندگیم کم کم داشت نابود میشد که با نا امیدی تمام بصورت اتفاقی وارد کانالی شدم که زندگیمو متحول کرد و فهمیدم چطور باید زندگیم رو از نو بسازم. ✅اگر شما هم فکر میکنی هیچ کسو نداری و کارت تمومه این کانالو امتحان کن👇