🔹شهری به تو یار است و من غمزده باید 🔹بی یار و پرستار در این ...

🔹شهری به تو یار است و من غمزده باید 🔹بی یار و پرستار در این  ...
اخبار تبريزمن

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
A
A
دختر | سن : 68 | محبوبیت : 1
شهر : بجنورد
شیرین د
شیرین د
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 4
شهر : اهواز
A
A
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 1
شهر : اصفهان
🔹شهری به تو یار است و من غمزده باید
🔹بی یار و پرستار در این شهر بمیرم

استاد_شهریار
تاریخ : 1397/07/28 | بازدید این مطلب : 19

🔹شهری به تو یار است و من غمزده باید 🔹بی یار و پرستار در این شهر بمیرم استاد_شهریار