یک نفر هست که از تمامِ عکس ها رفته است. یک نفر که جایِ دست ه ...

یک نفر هست که از تمامِ عکس ها رفته است. یک نفر که جایِ دست ه ...
حسرت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Matin Meshkati
Matin Meshkati
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 0
شهر : قم
فاطمه
فاطمه
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 1
شهر : مشهد
Alireza
Alireza
دختر | سن : 85 | محبوبیت : 1
شهر : رشت
یک نفر هست که از
تمامِ عکس ها رفته است.
یک نفر که جایِ دست هایش
رویِ تمامِ لباس ها درد می کند.
یک نفر که لبخند را از آینه بُرده است.
یک نفر که یک نفر دیگر شده

جلال_حاجی_زاده
unique
| |
تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 27

یک نفر هست که از تمامِ عکس ها رفته است. یک نفر که جایِ دست هایش رویِ تمامِ لباس ها درد می کند. یک نفر که لبخند را از آینه بُرده است. یک نفر که یک نفر دیگر شده جلال_حاجی_زاده unique | |