هنگام تولد‌ در گوشمان اذان می خوانند ولی نماز نمی خوانند ... ...

انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
مریم گلی
مریم گلی
دختر | سن : 38 | محبوبیت : 7
شهر : شاهرود
Qazal
Qazal
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 1
شهر : تهران
Nazi
Nazi
دختر | سن : 15 | محبوبیت : 0
شهر : کرج
هنگام تولد‌ در گوشمان اذان می خوانند
ولی نماز نمی خوانند ...!

هنگام مرگ،برایمان فقط نماز می خوانند
بدون اذان ...!

اذانِ هنگامِ تولد ،برای نمازی است که
هنگام مرگ می خوانند ...!

و چقدر کوتاهست این زندگی ...!
به فاصله یک اذان تا نماز ...!
قدر بدانیم با هم بودن را ...

انسانم آرزوست👇
💢 @EnsanamArezust
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 18

هنگام تولد‌ در گوشمان اذان می خوانند ولی نماز نمی خوانند ...! هنگام مرگ،برایمان فقط نماز می خوانند بدون اذان ...! اذانِ هنگامِ تولد ،برای نمازی است که هنگام مرگ می خوانند ...! و چقدر کوتاهست این زندگی ...! به فاصله یک اذان تا نماز ...! قدر بدانیم با هم بودن را ... انسانم آرزوست👇 💢 @EnsanamArezust