هنگام تولد‌ در گوشمان اذان می خوانند ولی نماز نمی خوانند ... ...

انسانم آرزوست

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
محمد محمد
محمد محمد
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 1
شهر : جهرم
*R_GH*
*R_GH*
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 2
شهر : اسلامشهر
سوگل
سوگل
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 10
شهر : تهران
هنگام تولد‌ در گوشمان اذان می خوانند
ولی نماز نمی خوانند ...!

هنگام مرگ،برایمان فقط نماز می خوانند
بدون اذان ...!

اذانِ هنگامِ تولد ،برای نمازی است که
هنگام مرگ می خوانند ...!

و چقدر کوتاهست این زندگی ...!
به فاصله یک اذان تا نماز ...!
قدر بدانیم با هم بودن را ...

انسانم آرزوست👇
💢
تاریخ : 1397/05/30 | بازدید این مطلب : 13

هنگام تولد‌ در گوشمان اذان می خوانند ولی نماز نمی خوانند ...! هنگام مرگ،برایمان فقط نماز می خوانند بدون اذان ...! اذانِ هنگامِ تولد ،برای نمازی است که هنگام مرگ می خوانند ...! و چقدر کوتاهست این زندگی ...! به فاصله یک اذان تا نماز ...! قدر بدانیم با هم بودن را ... انسانم آرزوست👇 💢