از همه چیز و همه کس تنفر دارید؟ شما مشکل misomonia دارید و م ...

از همه چیز و همه کس تنفر دارید؟ شما مشکل misomonia دارید و م ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
:)
:)
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 3
شهر : ورامین
R
R
دختر | سن : 70 | محبوبیت : 3
شهر : استهبان
Saman Hz
Saman Hz
دختر | سن : 23 | محبوبیت : 3
شهر : شیراز
از همه چیز و همه کس تنفر دارید؟ شما مشکل misomonia دارید و میسومونیاک نامیده میشود،دراین بیماری فرد از همه چیز نفرت دارد !

🆔 📸
تاریخ : 1397/09/20 | بازدید این مطلب : 141

از همه چیز و همه کس تنفر دارید؟ شما مشکل misomonia دارید و میسومونیاک نامیده میشود،دراین بیماری فرد از همه چیز نفرت دارد ! 🆔 📸