از همه چیز و همه کس تنفر دارید؟ شما مشکل misomonia دارید و م ...

از همه چیز و همه کس تنفر دارید؟ شما مشکل misomonia دارید و م ...
🌏 عجایب جهان 🌏

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Mehrbanoo ۰۰
Mehrbanoo ۰۰
دختر | سن : 22 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
توضیحات : درحدمجازی دل بدیدچون اگه بیشتربشه ممکنه طرفت داغون بشه وقتی قراره نباشی امیدوارش نکن اگه تاتهش قرارشدبمونی دستاشوبگیر بهش بگوهستم نگران هیچی نباش?❤️
??☺
??☺
دختر | سن : 87 | محبوبیت : 3
شهر : فراهان
m.....
m.....
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 3
شهر : آمل
از همه چیز و همه کس تنفر دارید؟ شما مشکل misomonia دارید و میسومونیاک نامیده میشود،دراین بیماری فرد از همه چیز نفرت دارد !

🆔 📸
تاریخ : 1397/05/23 | بازدید این مطلب : 57

از همه چیز و همه کس تنفر دارید؟ شما مشکل misomonia دارید و میسومونیاک نامیده میشود،دراین بیماری فرد از همه چیز نفرت دارد ! 🆔 📸