ادعاهای سوال برانگیز یک خلبان؛ برخی شرکت های هواپیمایی خلبان ...

حوادث تهران

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
S
S
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 11
شهر : پردیس
Darya
Darya
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 21
شهر : کرج
النا
النا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 8
شهر : چاه بهار
ادعاهای سوال برانگیز یک خلبان؛
برخی شرکت های هواپیمایی خلبان را مجبور میکنند با وجود نقص فنی پرواز را انجام دهد

یک هواپیما بدون ترمز شماره سه، به مدت سه هفته در حال پرواز بود!

تاریخ : 1397/09/19 | بازدید این مطلب : 19

ادعاهای سوال برانگیز یک خلبان؛ برخی شرکت های هواپیمایی خلبان را مجبور میکنند با وجود نقص فنی پرواز را انجام دهد یک هواپیما بدون ترمز شماره سه، به مدت سه هفته در حال پرواز بود!