رقص آنجا کن که خود را بشکنی پنبه را از ریش شهوت بر کنی رقص و ...

رقص آنجا کن که خود را بشکنی پنبه را از ریش شهوت بر کنی رقص و ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
دختر باس پرسپولیسی باشه kamiab
دختر باس پرسپولیسی باشه kamiab
دختر | سن : 13 | محبوبیت : 15
شهر : کرمانشاه
R ...
R ...
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 4
شهر : شیراز
─═हई ـ رومینا تنهاईह═─
─═हई ـ رومینا تنهاईह═─
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 7
شهر : شوط
رقص آنجا کن که خود را بشکنی
پنبه را از ریش شهوت بر کنی
رقص و جولان بر سر میدان کنند
رقص اندر خون خود مردان کنند
چون رهند از دست خود دستی زنند
چون جهند از نقص خود رقصی کنند

مولانا

🆔
تاریخ : 1397/09/22 | بازدید این مطلب : 29

رقص آنجا کن که خود را بشکنی پنبه را از ریش شهوت بر کنی رقص و جولان بر سر میدان کنند رقص اندر خون خود مردان کنند چون رهند از دست خود دستی زنند چون جهند از نقص خود رقصی کنند مولانا 🆔