⚡️🌿کسانی که ملاقات میکنی، 👈🏾یا بازتابی از یک دور بسته ی تکرا ...

⚡️🌿کسانی که ملاقات میکنی، 👈🏾یا بازتابی از یک دور بسته ی تکرا ...
اسرار درون

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
Z:h
Z:h
دختر | سن : 19 | محبوبیت : 4
شهر : پردیس
F?heydari
F?heydari
دختر | سن : 16 | محبوبیت : 4
شهر : شیروان
سامیا
سامیا
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 9
شهر : تهران
توضیحات : زندگی کردن عشق و حال تفریح مسافرت خرید و . . .
⚡️🌿کسانی که ملاقات میکنی،

👈🏾یا بازتابی از یک دور بسته ی تکراری در زندگی ات هستند
و
👈🏾یا راهنمایانی به سمت یک شروع تازه!

🔥تفاوت را تشخیص بده‼️

🆔
تاریخ : 1397/05/31 | بازدید این مطلب : 11

⚡️🌿کسانی که ملاقات میکنی، 👈🏾یا بازتابی از یک دور بسته ی تکراری در زندگی ات هستند و 👈🏾یا راهنمایانی به سمت یک شروع تازه! 🔥تفاوت را تشخیص بده‼️ 🆔