➕ دخترکی به اتاق پدرش می رود. پدر که به سختی گرم کار بود، اص ...

کلید موفقیت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
(💖Roya💖)
(💖Roya💖)
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 0
شهر : اهواز
سی گل سی گل
سی گل سی گل
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 1
شهر : فیروزكوه
ج،،،،، ج،،،،،
ج،،،،، ج،،،،،
دختر | سن : 25 | محبوبیت : 5
شهر : مریوان
➕ دخترکی به اتاق پدرش می رود. پدر که به سختی گرم کار بود، اصلا متوجه حضور دخترش نمی شود.

دخترک: پدر چه می کنی؟ پدر: چیزی نیست عزیزم، اینها نام افراد مهمی هستند که باید با آنها ملاقات داشته باشم.

دخترک با کمی مکث می پرسد: پدر آیا نام من هم در بین آنها هست؟

بهترین دقیقه ای که سپری می کنید، دقیقه ای است که صرف خانواده خود می کنید.
تاریخ : 1397/07/25 | بازدید این مطلب : 26

➕ دخترکی به اتاق پدرش می رود. پدر که به سختی گرم کار بود، اصلا متوجه حضور دخترش نمی شود. دخترک: پدر چه می کنی؟ پدر: چیزی نیست عزیزم، اینها نام افراد مهمی هستند که باید با آنها ملاقات داشته باشم. دخترک با کمی مکث می پرسد: پدر آیا نام من هم در بین آنها هست؟ بهترین دقیقه ای که سپری می کنید، دقیقه ای است که صرف خانواده خود می کنید.