➕ دخترکی به اتاق پدرش می رود. پدر که به سختی گرم کار بود، اص ...

کلید موفقیت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
87117
87117
دختر | سن : 32 | محبوبیت : 6
شهر : اهواز
?parisa?
?parisa?
دختر | سن : 14 | محبوبیت : 9
شهر : اصفهان
Hani _msv
Hani _msv
دختر | سن : 17 | محبوبیت : 10
شهر : رشت
➕ دخترکی به اتاق پدرش می رود. پدر که به سختی گرم کار بود، اصلا متوجه حضور دخترش نمی شود.

دخترک: پدر چه می کنی؟ پدر: چیزی نیست عزیزم، اینها نام افراد مهمی هستند که باید با آنها ملاقات داشته باشم.

دخترک با کمی مکث می پرسد: پدر آیا نام من هم در بین آنها هست؟

بهترین دقیقه ای که سپری می کنید، دقیقه ای است که صرف خانواده خود می کنید.
تاریخ : 1397/05/24 | بازدید این مطلب : 18

➕ دخترکی به اتاق پدرش می رود. پدر که به سختی گرم کار بود، اصلا متوجه حضور دخترش نمی شود. دخترک: پدر چه می کنی؟ پدر: چیزی نیست عزیزم، اینها نام افراد مهمی هستند که باید با آنها ملاقات داشته باشم. دخترک با کمی مکث می پرسد: پدر آیا نام من هم در بین آنها هست؟ بهترین دقیقه ای که سپری می کنید، دقیقه ای است که صرف خانواده خود می کنید.