➕وقتي در زندگی به داشته هایمان فکر میکنیم، خود را خوشبخت، و ...

کلید موفقیت

هیچ میدونی ؟؟
این ربات : TGPSBOT
روزانه بسیاری از هموطن هامون رو با هم آشنا می کنه !!
رایگان هست ؛ همین الان عضو شو !!
دخــــــــــــــــــــــــــــ
دخــــــــــــــــــــــــــــ
دختر | سن : 20 | محبوبیت : 7
شهر : کرج
? $OⓂi ?
? $OⓂi ?
دختر | سن : 37 | محبوبیت : 13
شهر : کرج
...
...
دختر | سن : 18 | محبوبیت : 3
شهر : تهران
➕وقتي در زندگی به داشته هایمان
فکر میکنیم، خود را خوشبخت،
و زمانی که به نداشته هایمان
فکر میکنیم، خود را بدبخت حس میکنیم!
پس خوشبختی ما در تصور ماست
تاریخ : 1397/09/23 | بازدید این مطلب : 42

➕وقتي در زندگی به داشته هایمان فکر میکنیم، خود را خوشبخت، و زمانی که به نداشته هایمان فکر میکنیم، خود را بدبخت حس میکنیم! پس خوشبختی ما در تصور ماست